РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

 

ГОЛОВНІ СПІВРЕДАКТОРИ

Людмила ГОРБУНОВА (Інститут вищої освіти НАПН України)

Віл’ям МАКБРАЙД (Університету Пардью, штат Індіана, США)

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Віктор ЗІНЧЕНКО (Інститут вищої освіти НАПН України)

Сергій КУРБАТОВ (Інститут вищої освіти НАПН України)

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Тетяна МАТУСЕВИЧ (Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, Україна)

РЕДАКЦІЙНА РАДА

Михайло БОЙЧЕНКО (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Ольга ГОМІЛКО (Інститут філософії НАН України ім. Г. С. Сковороди)

Марія КУЛТАЄВА (Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди)

Ірина ПРЕДБОРСЬКА (Інститут вищої освіти НАПН України)

Сергій ПРОЛЕЄВ (Інститут філософії НАН України ім. Г. С. Сковороди)

Ірина СТЕПАНЕНКО (Інститут вищої освіти НАПН України)

НАУКОВА РАДА

Джо БІШОП (Східний Мічиганський університет Іпсіланті, США)

Володимир БУДАНОВ (Інститут філософії РАН, Росія)

Лі БЕННІХ-БЬОРКМАН (Університет Уппсали, Швеція)

Валентина ВОРОНКОВА (Запорізька державна інженерна академія, Україна)

Ірина ДОБРОНРАВОВА (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Панос ЕЛІОПУЛОС (Університет Пелопоннесу, Греція)

Світлана КАЛАШНІКОВА (Інститут вищої освіти НАПН України)

Ліліана КЕЙЗИК (Інститут філософії Університету в Зеленій Гурі, Пoльща)

Лариса П. КІЯЩЕНКО (Інститут філософії РАН, Росія)

Василь КРЕМЕНЬ (Національна академія педагогічних наук України)

Світлана КРИЛОВА (Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова)

Володимир ЛУГОВИЙ (Національна академія педагогічних наук України)

Пітер МАКЛАРЕН (Чепменський університет, США)

Валерій МОШНЯГА (Молдовський державний університет, Молдова)

Абель Б.ФРАНКО (Університет Штату Каліфорнія в Норсріджі, США)

Назіп ХАМІТОВ (Інститут філософії НАН України ім. Г. С. Сковороди)

Світлана ЧЕРЕПАНОВА (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Дмитро ШЕВЧУК (Національний університет «Острозька академія»)

Славомір ШТОБРИН (Технічно-гуманітарний університет в Бєльсько-Бялей, Польща)

Петар ЯНДРИЧ (Університет прикладних наук в Загребі, Хорватія)