Зовнішнє рецензування

Зовнішні рецензенти журналу «Філософія освіти. Philosophy of Education»

 

Артеменко Андрій – доктор філософських наук, професор кафедри філософії і соціології Національного фармацевтичного університету (Харків, Україна).

Бех Володимир Павлович – доктор філософських наук, професор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (Київ, Україна).    

Богата Лiдiя – доктор фiлософських наук, доцент, професор кафедри культурологiï фiлософського факультету, Одеський нацiональний унiверситет iменi İ.İ.Мечникова (Одеса, Украïна).

Власов Володимир – доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», радник посольства України в США, академік Академії наук Республіки Казахстан, заслужений діяч науки і техніки України.

Ганаба Світлана – доктор філософських наук, доцент кафедри філософських дисциплін Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (Україна).

Гофкірхнер Вольфганг – доктор філософії, доцент, асоційований професор Інституту дизайну і технології Віденського університету технології, Президент Центру вивчення системних наук імені Берталанфі (Відень, Австрія).

Дімопулос Білл – доктор філософії (PhD), Вища Школа педагогічної і технологічної освіти (ASPETE), Департамент Патрас (Греція).

Довбня Віктор Миколайович – доктор філософських наук, доцент, професор кафедри суспільних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського (Україна).

Дольська Ольга – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (Україна).

Доннікова Ірина – доктор філософських наук, професор кафедри філософії, Національний університет «Одеська морська академія» (Україна).

Зайцев Микола Олександрович – доктор філософських наук, професор, зав. кафедри культурології та філософії Національного університету «Острозька Академія» (Україна)

Капчеля Валерій – доктор філософських наук, доцент кафедри соціо-гуманітарних наук, декан факультету психології і соціального захисту Белцького державного університету ім. «Алеку Руссо» (Республіка Молдова).

Карась Анатолій – доктор філософських наук, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка (Україна).

Князєва Олена Миколаївна – доктор філософських наук, професор Школи філософії Факультету гуманітарних наук Національного дослідницького університету «Вища школа економіки», академік Міжнародної академії наук про системи і кібернетичних наук (Москва, Росія).

Корабльова Надія Степанівна – доктор філософських наук, професор кафедри теоретичної та практичної філософії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (Україна).

Крисаченко Валентин – доктор філософських наук, професор, завідувач відділу геополітики та глобалістики Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії (Київ, Україна).

Кудлачова Бланка – доктор (Hab.), професорка педагогічного факультету Трнавського університету (Словаччина).

Мєлков Юрій – доктор філософських наук, завідувач кафедри філософії Міжрегіональної Академії управління персоналом (Київ, Україна).

Молодиченко Валентин Вікторович – доктор філософських наук, професор, ректор Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (Україна).

Парк Джин-Ван - доктор філософії, професор Національного університету Гьонсан, Президент МО «Філософія для дітей країн Азії та Океанії», Віце-президент Міжнародної ради з «Філософії для дітей» (2009-2011 рр.), член Міжнародного товариства «Філософська освіта країн Азії та Океанії у розвитку демократії» під егідою ЮНЕСКО (Південна Корея).

Побоєвська Альдона - доктор (габ.), професор кафедри епістемології та філософії науки Лодзького університету (Польща).

Поліщук Олександр Сергійович – доктор філософських наук, доцент, доцент кафедри суспільних дисциплін Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (Україна).

Препотенська Марина – доктор філософських наук, професор кафедри філософії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

Рижова Ірина Станіславівна – доктор філософських наук, професор кафедри дизайну, Запорізька державна інженерна академія, член Спілки дизайнерів України (Україна).

Рогожа Марія Михайлівна – доктор філософських наук, професор кафедри історії та документознавства, Національний авіаційний університет (Київ, Україна).

Стьопін В’ячеслав Семенович – Академік РАН, доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник Інституту філософії РАН, організатор і керівник спільних проектів із зарубіжними університетами і науковими центрами (США, ФРГ, Франції, Китаю), (Москва, Росія).

Ханжи Володимир Борисович – доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософії та біоетики Одеського національного медичного університету (Україна).

Цимбал Тетяна Володимирівна – доктор філософських наук, професор кафедри філософії і соціальних наук ДВНЗ «Криворізький національний університет» (Україна).

Ярошенко Алла Олександрівна – доктор філософських наук, професор Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Київ, Україна).