Iryna Predborska

 

predborska

E-mail: irinapre52@yahoo.com

Scopus ID: 9337881500

 

Doctor of philosophical sciences, (hab.) Professor Emeritus; Co-chairperson of  Philosophy of Education Society of Ukraine; member of Ukrainian Synergetic Society; member of Bertalanffy Centre for the Study of Systems Science (BCSSS, Austria); member of  B.F.Trentowsky Society of Philosophical Pedagogy (Poland); member of Central European Philosophy of Education Society (CEUPES).

Participation in the international projects: 

2000–2003 – International Research Project supported by INTAS "Transition to Adulthood in Present-day Ukraine, Georgia and Armenia";

 

July-August 1998 – NATO Scientific Fellowship Program, Greece, Athens, National Centre for Social Research, project "The Role of Education in the Preparation of Young People for Employment in Market Economy (Comparative Analysis)".

 

             Membership in editorial boards of other scientific journals:

International research journal "Culture and Education" (Kultura i Wychowanie) – Poland.http://www.czasopismo.wsp.lodz.pl/kiw_01/kiw_1.html

 

Editor of special edition of journal "Padagogika Filozoficzna on line", 2015, № 1 // pedagogika-filozoficzna.eu/index.php?


Research interests:  social philosophy, philosophy of history,  critical pedagogy, multiculturalism in education, radical pedagogy.

 

List of  selected publications:

   

 • Predborska I. (2003). Social Change. In: Global Studies. Encyclopedia.  Moscow,  p.448-449 (in Russian and English).

   

 • Predborska I. (2003). Toward a New Paradigm in Social Philosophy. In: Social Philosophy Today. Communication, Conflict, and Reconciliation, vol. 17. Virginia, p.265-273 (in English).

    

 • Predborska I. (2004). Metodologiczny wymiar przygotowania pedagoga szkoly podstawowej. In: Wspolczesne wyzwania wobec edukacji elementarnej. Czestochowie,  s.311-315 (in Polish).

 

 • Predborska I., Gaidenko V. (2006). Gender Stereotyping in Ukrainian Primary Textbooks. In: Multiple Marginalities: An Intercultural Dialogue on Gender in Education, Justyna Sempruch, Katharina Willems, and Laura Shook (eds.). Frankfurt am Main,  p.135-151 (in English).

   

 • Predborska I. (2006). Problemy to zsamosci narodowej na Ukrainie. In: Prace naukowe Akademii im. Jana Dlugosza w Czestochowie. «Pedagogika».Tom XV. Czlowiek – edukacja – kultura. Pod red. Kazimiersa Redzinskiego. Czestochowie, s.63-68, (in Polish).

 

 • Predborska I. (2006). The Concept of Multidimensionality in Contemporary Social Philosophy. In: Social and Political Philosophy: The Proceedings of the Twenty-first World Congress of Philosophy. Vol.2. Ankara, p. 17-22 (in English).

   

 • Predborska I. (2007). Modernizacja os’wiaty na Ukraine poprez redukcje paradygmatu linearnego. In: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna na poczatku XXI wieku: wyzwania i konteksty. Czestochowie, s.39-45 (in Polish).

 

 • Predborska I., Gaidenko V. (2007). Filozofia ksztalcenia: jak przezwyciezyc wyobcowanie              wiedzy. In: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna na poczatku XXI wieku: wyzwania  i konteksty . Czestochowie, s.45-53 (in Polish).

   

 • Predborska I. (2009).  Filozoficzne  podstawy  edukacji   wielokulturowej  we  współczesnych uwarunkowaniach. In: Wokół wielokulturowości i  edukacji  wielokulturowej (red. Maria Królica . Warszawa: Wydawnictwo «SIM», s. 53-60 (in Polish).

   

 • Predborska I. (2011). Zasady  filozoficzne  edukacji  wielokulturowej. In: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, red. A. Pękala, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, s.173–183 (in Polish).

 

 • Predborska I. (2011). Methodological Priorities of Contemporary Philosophy of Education. In: Edukacja elementarna w czasie nowych wyzwan socjokulturowych. Czestochowie, s. 247-257 (in English).

 

 • Predborska I. (2013). Morin’s complexity paradigm in the context of informational challenges to education. In: Systems. Connecting matter, life, culture and technology (ISSN: 2305-6991), vol. 1, N3. Vienna, p. 68-82
   http://www.systems-journal.eu (in English).

 

 • Predborska I. (2013). E. Morin’s anthropo-ethics and its methodological potential for education. In: Интегративная антропология, № 1(21). Одеcса,  p. 17-21 (in English).

 

 • Predborska I. (2013). Matrix Effect in Social Philosophy Researches. In: Abstracts of XXIII World Congress of Philosophy “Philosophy as Inquiry and Way of Life”. August, 4-10, 2013, Athens, p. 580-581,  (in English).

 

 • Predborska I., Gomilko O. (2013).  The notes from world congress of philosophy. In: Kultura i Wychowanie,  №6 (2), p.153-156. - www.czasopismo.wsp.lodz.pl  (in English).

 

 • Predborska I. (2015). Wolność jako przesłanka transformacji osobowości w pedagogice radykalnej. In: S. Sztobryn, K. Kamiński, M. Wasilewski, Filozofia wychowania w Europie Środkowej w kontekście uwarunkowań historycznych, społecznych, politycznych i filozoficznych, Wydawnictwo Naukowe TPF "Chowanna", Łódź, s. 289-301 (in Polish).

 

 • Predborska I. (2015). Introduction. In: Padagogika Filozoficzna on line, № 1, p. 5-8. - pedagogika-filozoficzna.eu/index.php?  (in English).

  

 • Predborska I. (2015). In Defense of Ukrainian Philosophical and Educational Tradition: Some Reflections.  In: Padagogika Filozoficzna on line, № 1, p.15-25. - pedagogika-filozoficzna.eu/index.php?  (in English).

 

 • Predborska I. (2018).  Transgression as the Key Concept of „Continental Pedagogy“:   Reflections on the  Ukrainian Experience. In: Education – Philosophical and Historical Reflection (in press).

  

Articles in SCOPUS Indexed Journals:

 

 • Youth Transitions in East and West Ukraine. In: European Sociological Review, 2004, Vol.20, N 5, p.403-413. (сo-auth.). -. http://esr.oxfordjournals.org/content/20/5/403.abstract (in English)

 

 • The Social Position of Young Women in Present-day Ukraine. In: Journal of Youth Studies, 2005, Vol.8. N 3, p. 349-365
  http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13676260500261975#preview (in English)

 

Educational Manuals approved by Ministry of Education and Science of Ukraine:

 

 • Philosophy of Education: Educational Manual / ed. by V.Andrushchenko and I.Predborska. Kyiv: National Pedagogical Dragomanov University, 2009 (in Ukrainian). http://ifon.npu.edu.ua/index.php/3-/1291-navchalnyi-posibnyk-z-filosofiia-osvity-za-redaktsiieiu-v-p-andrushchenka-ta-i-peredborskoi. (in Ukrainian)

 • Philosophy of History: Educational Manual/ed. by I.Predborska and S.Hanaba, Sumy: «University Book», 2012 (in Ukrainian). http://kulturolog.org.ua/publications/2010-12-29-15-31-31/739-predbor.html (in Ukrainian)

 

Translations from English into Ukrainian

 • J. Joe Bishop (2010). An American Perspective on Person-Oriented Education. In: Філософія освіти. Philosophy of Education. – 2010. – № 1-2(9). К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, c.123-137. 
  URL: www.philosopheducation.com

 

 • P.McLaren, N.Jaramillo (2010). Not Neo-Marxist, Not-Post-Marxist, Not- Marxian, Not Autonomist Marxism: Reflection on a Revolutionary (Marxist) Pedagogy. In: Філософія освіти. Philosophy of Education. № 1-2(9). К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, c.31-56. 
  (translated with T.Grytsenko).  URL: www.philosopheducation.com

 

 • W.McBride (2011). The Teaching of Social and Political Philosophy as Seen from Western and Non-Western Perspectives. In:  Філософія освіти. Philosophy of Education. 2011, № 1-2(10). К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, c.8-17.
  URL: www.philosopheducation.com

 

№ 2(15). К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, c.6-9.
URL: www.philosopheducation.com