Свобода та прогрес у пост-соціалістичних викликах: рефлексія BASEES (13-15 квітня, 2018 р., Кембридж)

  • Olga Gomilko
Ключові слова: свобода, прогрес, академічна доброчесність, якість наукової презентації, наукова «магія», освіта, права людини, ґендер, публічність науковця

Анотація

Відчуття єдності з науковою спільнотою виявляється у загостренні відповідальності за якість власної праці. Саме якість проведення щорічних конференцій BASEES у Кембриджі вражає тих, хто прибув із наукового середовища, де процедура та формат наукових заходів не в пошані. Тож повчитися з такого досвіду завжди корисно. Особливо підбадьорює надія на те, що конференції такого рівня колись стануть звичними й для українських науковців. Тим паче, що наш постсоціалістичний досвід сам по собі вельми цікавий для закордонних колег. Адже той шлях, що його проходить наукова раціональність в умовах подолання тоталітарної репресії у напрямі до демократичної свободи, актуальний не лише для українців. У сучасних умовах частка раціональності у вимірі свободи набуває універсального значення. Це загострює потребу переосмислення самого феномена свободи. Метою цієї статті є ознайомити українську академічну спільноту з теоретичним та організаційним здобутком цьогорічної конференції BASEES для активнішого залучення українських науковців до світових наукових подій та осмислення шляхів імплементації такого досвіду в себе вдома.

 

Посилання 

Култаєва М. (2009). Філософсько-антропологічне обґрунтування культури свободи та його освітні імплікації (теоретичний досвід сучасної німецької філософської думки). Філософія освіти. Philosophy of Education,1-2 (8), 80–98.

Гомілко О. Є. (2016). Сердечне порозуміння в присутності величі університету: Щорічна конференція [ba|sees] (2–4 квітня, 2016, Кембридж, Велика Британія), або Про комфорт поза «зоною комфорту». Філософська думка, 3, 90–100.

British Association for Slavic and East European studies (2018). BASEES Annual Conference, 13–15 April 2018 Fitzwilliam College – Churchill College, Cambridge, United Kingdom, Routledge Taylor & Francis Group.

Біографія автора

Olga Gomilko

доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник відділу філософії культури, етики, естетики Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАНУ.

Посилання

Kultaieva M. (2009). Philosophical and anthropological substantiation of the culture of freedom and its educational implications (theoretical experience of the contemporary German philosophical thought). Filosofiya osvity. Philosophy of Education, 1-2 (8), 80-98.

Gomilko O. E. (2016). Cardiac understanding in the presence of a university’s mightiness: Annual Conference [ba | sees] (April 2-4, 2016, Cambridge, UK), or about comfort beyond the «comfort zone». Filosofs’ka dumka, 3, 90-100.

British association for Slavic and East European studies (2018). BASEES Annual Conference, 13–15 April 2018 Fitzwilliam College – Churchill College, Cambridge, United Kingdom, Routledge Taylor & Francis Group.

Опубліковано
2018-06-12
Як цитувати
Gomilko, O. (2018). Свобода та прогрес у пост-соціалістичних викликах: рефлексія BASEES (13-15 квітня, 2018 р., Кембридж). Філософія освіти. Philosophy of Education, 22(1). Retrieved із https://philosopheducation.com/index.php/philed/article/view/349
Розділ
Наукове життя