School Reforms and Educational Inequalities in Post-Communist Poland

Authors

  • Robert Pawlak Тhe Maria Grzegorzewska Academy for Special Education

DOI:

https://doi.org/10.31874/2309-1606-2016-19-2-189-205

Keywords:

education, educational reform, social inequalities, lower secondary schools, education policy, Poland

Abstract

The paper is devoted to the presentation of the results of a study about stratification in the school system in Poland. The research was conducted in Krakow, the former capital of Poland, in 2011-2012. The data come from statistics on local education system, individual in-depth interviews with school masters and teachers from lower secondary schools as well as politicians representing the local government. Special attention was paid to school recruitment policies, unequal access to education for students from different backgrounds, and the local government strategy for education. As a result, three types of lower secondary schools were identified: 1) elite non-public schools; 2) the best public lower secondary schools and 3) schools for students from poor families, facing enormous problems and substantial educational needs. We concluded that the education policy of the local authorities of Krakow is not effective in terms of equalization of opportunities of the children and youth from socially neglected and marginalized  communities.

Author Biography

Robert Pawlak, Тhe Maria Grzegorzewska Academy for Special Education

PhD in Sociology, Assistant Professor at The Maria Grzegorzewska Academy for Special Education, Warsaw, Poland.

References

Board (2013), Osiągnięcia uczniów kończących gimnazjum w roku 2013 [Achievements of students graduating from lower secondary schools in year 2013], Warsaw, [accessed on 20.07.2014] available on the Internet: http://www.cke.edu.pl/images/files/gimnazjum/sprawozdanie_2013/2013_Gimnazjum.pdf

Dolata R. (2002), Procedury rekrutacji i dzielenia uczniów na oddziały w gimnazjach – ocena z perspektywy nierówności społecznych w edukacji [Procedures of recruitment and division of students into units in lower secondary schools – assessment from the perspective Balcerowicz L. (1997), Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Dolata R. (2010), Cicha rewolucja w polskiej oświacie [A quiet revolution in the Polish education system]. In: Edukacja. Studia, Badania, Innowacje, no.1 (105).

Dolata, R., Jasińska A., Modzelewski M. (2012). Wykorzystanie krajowych egzaminów jako instrumentu polityki oświatowej na przykładzie procesu różnicowania się gimnazjów w dużych miastach [Using of domestic examinations as an instrument of education policy illustrated by the example of the process of differentiation of Lower secondary schools in large cities]. In: Polityka Społeczna, no. 1/2012, Warsaw.

Edukacja 1997-2001. Raport (2001). [Education 1997-2001. Report]. Ministry of National Education, Warsaw.

Feinberg, W., Soltis J. (1998). School and Society. Teachers Collage, Columbia University.

GUS (2012). Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2011/2012 [Education in school year 2011/2012]. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warsaw.

Jarosz, M. (2004). Władza, przywileje, korupcja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Jung-Miklaszewska, J., Rusakowska, D. (1995). Szkoły społeczne in statu nascendi [Social schools in statu nascendi]. Educational Research Institute, Warsaw.

Konarzewski, K. (2004). Kształcenie i wychowanie w szkołach podstawowych i gimnazjach w roku szkolnym 2002/2003 [Education and upbringing in elementary and lower secondary schoosl in school year 2002/2003]. Institute of Public Affairs, Warsaw.

Levitas, A. Herczyński, J. (2012). Decentralizacja oświaty w Polsce 1990-1999: tworzenie systemu [Decentralization of education in Poland 1990-1999: creation of the system]. In: Decentralizacja oświaty [Decentralization of education] Herbst M. (ed.), Biblioteczka Oświaty Samorządowej. Wydawnictwo ICM, Warsaw.

Mayor, F. (1999). Un Monde Nouveau (The World Ahead: Our Future in the Making). UNESCO, Paris.

OECD (1996). Reviews of National Policies for Education. Poland, Centre for Co-operation with the Economies in Transition, Paris.

OECD (2006). OECD Economis Surveys Poland, Volume 2006-11, June, Paris.

OECD (2007). No More Failures. Ten Steps to Equity in Education, OECD, Paris.

Pawlak, R. (2004). Polska reforma oświaty a europejska polityka edukacyjna [Polish education reform and the European education policy]. In: Studia Europejskie, No. 3(31), Centre for Europe, University of Warsaw, Warsaw.

Pawlak, R. (2012a). Bon edukacyjny w polityce oświatowej [Education voucher in the education policy]. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warsaw.

Pawlak, R. (2012b). Krakowski bon oświatowy – studium empiryczne [Krakow education voucher – empirical study]. In: Kultura i Edukacja, no. 2 (88). Toruń.

Potocki, A. (2007). Wychowanie religijne w polskich przemianach [Religious education in the Polish transformation]. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, Warsaw.

Putkiewicz, E., Wiłomirska, A. (2004). Szkoły publiczne i niepubliczne. Porównanie środowisk edukacyjnych [Public and non-public schools. Comparison of education environments]. Institute of Public Affairs, Warsaw.

Rappe, A. (2008). EWD w krakowskich gimnazjach z bardzo wysokimi wynikami egzaminu [Educational Value Added in the lower secondary schools of Krakow with very high examination results]. District Examination Board, Krakow, [accessed on 20.07.2014] available on the Internet: http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Rappe.pdf

Raport o stanie miasta (2012). [Report on the condition of the city]. The Municipal Office of Krakow, Krakow [accessed on 20.07.2014] available on the Internet: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=58161

Reforma systemu edukacji. Projekt (1998). [Reform of the education system. Project]. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warsaw.

Sawiński, Z. (1994). Kto posyła dzieci do szkół niepaństwowych [Who sends their children to non-public schools]. In: Kwartalnik Pedagogiczny, no. 1-2 (151-152). Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw.

Smak, M. (2011). Społeczne światy szkół katolickich [The social worlds of Catholic schools]. In: Polska po 20 latach wolności [Poland after 20 years of freedom]. Bucholc M., Mandes S., Szawiel T., Wawrzyniak J. (ed.). Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw.

Tarkowska, E.(2008). . O pogłębianiu nierówności przez szkołę, [. On deepening of inequalities by schools]. In: Wychowanie. Pojęcia-procesy-konteksty. Tom 4 [Education. Terms-processes-contexts. Volume 4]. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Zahorska-Bugaj, M.(1994). Rozwój szkolnictwa niepaństwowego w Polsce w latach 1989-1994, [Development of non-public education in Poland in years 1989-1994]. In: Kwartalnik Pedagogiczny, no. 1-2 (151-152). Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw.

Zahorska, M. (2002). Szkoła: między państwem, społeczeństwem a rynkiem [School: between the state, the society and the market]. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warsaw.

Downloads

Abstract views: 436

Published

2016-12-23

How to Cite

Pawlak, R. (2016). School Reforms and Educational Inequalities in Post-Communist Poland. Filosofiya Osvity. Philosophy of Education, 19(2), 189–205. https://doi.org/10.31874/2309-1606-2016-19-2-189-205

Issue

Section

Articles

Metrics

Downloads

Download data is not yet available.