Поточний номер

Том 22 № 1 (2018)
Опубліковано: 2018-06-12
Показати всі номера

«Філософія освіти. Philosophy of Education» (ISSN 2309-1606 (print),  ISSN 2616-7662 (online) ) — науковий часопис, що видається Інститутом вищої освіти Національної Академії педагогічних наук України у співпраці з Українським товариством філософії освіти. Це рецензований журнал з відкритим доступом, який зорієнтований на теоретичні, методологічні і праксеологічні проблеми філософії освіти. В ньому друкуються статті, що презентують широкий спектр філософських та освітніх питань, зокрема, проблем трансформації освіти в контексті глобалізації, інформаційно-комунікаційної революції в умовах транзитного суспільства, яким є Україна. Журнал формує простір філософського дискурсу, виводить сучасні дослідження на розуміння стратегій реформування освіти в ХХІ столітті з позицій різних методологій і філософських підходів. У журналі були опубліковані переклади праць знаних філософів (Макс Горкгаймер, Теодор Адорно, Юрген Габермас, Петер Слотердайк) та оригінальні статті, звернення до читачів, інтерв'ю відомих сучасних філософів, соціологів та педагогів, таких як Вільям Макбрайд, Пітер Макларен, Едгар Морен, Ервін Ласло, Піотр Штомпка, Дженіфер Гор, Ян де Груф, Майкл Пітерс, Френсіс Фукуяма, Майкл Буравой, Джин-Ван Парк, Кен Робертс, Ендрю Фінберг. Журнал є центром професійної консолідації української спільноти дослідників освіти, а також розвиває контакти з науковими спільнотами інших країн. Склад редколегії представлений дослідниками з України, США, Польщі, Греції, Хорватії, Швеції, Молдови і Росії. Її діяльність передбачає не тільки видання журналу, а й проведення наукових конференцій, методологічних семінарів, круглих столів з актуальних проблем освіти, популяризацію та впровадження дослідницьких ідей і розробок в освітню практику, що знаходить відображення в проблематиці журналу.

Науковий журнал «Філософія освіти. Philosophy of Education» за наказом Міністерства освіти і науки України від 16.05.2016 № 515 (Додаток 12) включено до Переліку наукових фахових видань України у галузі «філософські науки».

Журнал засновано у 2005. Виходить двічі на рік.