New Ukrainian school: an attempt of philosophical and anthropological comprehension

Abstract

Аналізується освітня концепція «Нова українська школа» в контексті  філософської антропології, «людиномірності» освітнього пізнання та  нового підходу до феномена людини, зокрема, подолання методології антропоцентризму. Поглиблено інтерпретаційне обґрунтування значущості нового способу мислення для формування нового змісту освіти, нових освітніх програм та моделей. Обґрунтовано положення про нового українського вчителя як майстра прокладання траєкторії життєвого шляху особистості (від дитини до молодої людини), яка перебуває в неврівноваженому стані. Показано, що буття в умовах цивілізаційної невизначеності прирікає людину на соціальну невпевненість, посилює пасивність, призводить до байдужості. Проте завдяки освіті, самоорганізовуючись і саморозвиваючись, індивід оволодіває сучасними науковими знаннями і глобальними компетентностями, може потурбуватися про своє існування, протистояти згубним тенденціям олігархічного неофеодалізму, прогнозувати характер перебігу соціальних та культурних процесів, самостійно розв’язувати свої проблеми і бути успішним. Розв’язання ключової проблеми державної освітньої політики – підвищення якості знань – автор пов’язує з науково-дослідницьким проектом розвитку закладів загальної середньої освіти на засадах трансгуманітарної методології, підкріпленої новою філософською антропологією, філософією складності, самоорганізації, нестабільності та креативного мислення.

Author Biography

Viktor Mykolayovych Dovbnya

Doctor of Sciences, Associate Professor, Vice-chancellor for scientific and pedagogical work at Chernihiv Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education named after K.D. Ushinksy (Ukraine).

References

Gomilko, O. (2015). Knowledge Society as a Challenge to Rationality. Filosofija osvity. Philosophy of Education, 1 (16), 26–38 [In Ukrainian]. URL:www.philospheducatiom.com

Gorbunova, L. (2015). Philosophy of Transformative Adult Education: University Strategies and Practices: Monograph. Sumy: Universytets′ka knyha [In Ukrainian]. URL: http://ihed.org.ua/ua/rekomend-dzerela-r.html

Gorbunova, L., Zhlinska N., Proleiev S. et al. (2011). Transhumanitarity as a Factor in the Development of Present Science and Education. Filosofija osvity. Philosophy of Education, 1–2 (10), 97–141 [In Ukrainian]. URL:www.philospheducatiom.com

Kaku, M. (2017). Physics of the Future: How Science Will Shape Human Destiny and Our Daily Lives by the Year 2100. Lviv: Litopys [In Ukrainian]. URL: http://www.brautech.co.za/info/FuturePhysics.pdf

The Concept of Implementation of the State Policy in the Reform of General Secondary Education "New Ukrainian School" for the period up to 2029 (2016). The Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated December 14, 2016 No. 988-p. URL: http // www.kmu.gov.ua

Hamitov, N. (2017). Philosophical Anthropology: Actual Problems. From theoretical to practical turning. K.: KNT [In Ukrainian].

Khoruzhy, S. (2010). The lantern of Diogenes. Critical retrospective of European anthropology. M.: Institute of Philosophy, Theology and History of St. Foma [In Russian].

Pyrozhkov, S., Mayboroda, O., Shajgorodsky, Yu. (Ed. Col.) (2016). Ukraine's Civilizational Choice: An understanding paradigm and a strategy for action. Institute of Political and Ethnonational Studies at National Academy of Sciences of Ukraine [In Ukrainian].URL: http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news/Pages/View.aspx?MessageID=3283

Elias, N. (2001). Society of Individuals. M.: Praksis, Part 1 [In Russian].

Published
2018-06-12
How to Cite
Dovbnya, V. (2018). New Ukrainian school: an attempt of philosophical and anthropological comprehension. Filosofiya Osvity. Philosophy of Education, 22(1), 240-258. https://doi.org/10.31874/2309-1606-2018-22-1-240-258
Section
Articles