Fairy tale therapy: philosophical and educational reflection

Authors

DOI:

https://doi.org/10.31874/2309-1606-2021-27-2-4

Keywords:

fairy tale, myth, worldview, values, fairy tale therapy, art therapy, out-of-school education

Abstract

У статті здійснено міждисциплінарне дослідження феномену казки та охарактеризовано особливості проведення казкотерапії. Проаналізовано основні класифікації казок, які зустрічаються у арт-терапії. Зокрема, види казок за світоглядним типом: міфологічна, релігійна, наукова, філософська та види казок, за якими здійснюється недирективна взаємодія із дитиною: художні, дидактичні, психотерапевтичні, психокорекційні, медитативні. Проаналізовано широку джерельну базу щодо підходів до виникнення та значення казки у житті людини, починаючи від поглядів давньогрецьких філософів. Досліджено досвід сучасних українських та закордонних теоретиків і практиків арт-терапії, що зосередили свою діяльність навколо актуальних проблем казкотерапевтичних методів роботи. Під терміном казкотерапії розуміються засоби передачі психологічних знань про соціальне становлення особистості за допомогою метафоричних засобів (за Т. Д. Зінкевич-Євстигнєєвою). Визначено, що казкотерапія є одним із найдавніших психологічних та педагогічних методів роботи. Проаналізовано теоретико-методологічні основи казкотерапії, систематизовано найпоширеніші методи роботи з казкою, сформульовано вимоги та основні компоненти казкотерапевтичних занять. Визначено, що казкотерапія є універсальним методом роботи, який найбільш актуальний на заняттях із дітьми дошкільного віку та школярами, однак він може бути дієвим навіть у роботі з дорослими. Обґрунтовано, що казкотерапевтичні заняття найбільш вдало можна організувати під час навчально-виховного процесу у закладах позашкільної освіти, однак, потрібно чітко розуміти мету таких уроків та аудиторію, на яку вони розраховані. Визначено етапи арт-терапевтичних занять у закладах позашкільної освіти, проаналізовано найпоширеніші принципи підбору казок. Доведено, що ефективність організації навчального-виховного процесу на основі казкотерапії безпосередньо пов’язана із дотриманням певного алгоритму роботи, однак вимагає постійного моніторингу та гнучкості. Охарактеризовано правила створення та функціонування середовища для проведення арт-терапевтичних занять.

Author Biography

Iryna Tymkiv, Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University

PhD hab. (Philosophy), Lecturer, Department of Philosophy and Social Sciences

Research interests: philosophy of education, extracurricular education, art therapy, historical memory.

References

Fediy, O. (2009). Fairy tale therapy in the professional activity of a teacher: theory and practice. [In Ukrainian]. Scientific journal of the National Pedagogical Dragomanov University. Series 16. Creative personality of the teacher: problems of theory and practice: a collection of scientific papers (19), 26–31.

Gorodyanenko, V. (2011). Public sociology: a collection of scientific and public. articles and interviews (1990 – 2010). [In Russian]. Dnepropetrovsk: DNU.

Koval, O. (2010). Brockhaus. Philosophy: concepts, thinkers, concepts / trans. from German O. Koval. [In Russian]. Saint-Petersburg: Amphora, TID Amphora: RHGA.

Meletinsky, E. (1973). Poetics of myth. [In Russian]. Moscow: Science.

Nasedkina, O. O. (2018). Worldviews of a fairy tale: socio-philosophical analysis. [In Ukrainian]. Dissertation of the candidate of philosophical sciences: 09.00.03 – social philosophy and philosophy of history. Zaporozhye.

Nasedkina, O. (2015). Worldview guidelines of a fairy tale: philosophical reflection. [In Ukrainian]. Gilea: Scientific Bulletin. Collection of scientific works 98(7), 278–282.

Shalimova, L. (2013). Fairy tale therapy as a means of developing preschool children. [In Ukrainian]. Kharkiv: Ranok Publishing House.

Sokolov, D. (2001). Fairy tales and fairy tale therapy. [In Russian]. Moscow: Exmo.

Sukhomlinsky, V. (1972). I give my heart to children. [In Ukrainian]. Kyiv: Radianska shkola.

Zinkevich-Yevstigneeva, T. (2011). Fairy tales are a medicine: a guide to fairy tale therapy. [In Russian]. Moscow: Abbott.

Zinkevich-Yevstigneeva, T., & Grabenko, T. (2001). Workshop on creative therapy. [In Russian]. Saint-Petersburg: Rech, Sphere.

Downloads

Abstract views: 264

Published

2022-03-02

How to Cite

Tymkiv, I. (2022). Fairy tale therapy: philosophical and educational reflection. Filosofiya Osvity. Philosophy of Education, 27(2), 56–65. https://doi.org/10.31874/2309-1606-2021-27-2-4

Issue

Section

Articles

Metrics

Downloads

Download data is not yet available.