Boiko, Angela, Andriy Yosypovych Dakhniy, Ivan Vasyliovych Karpenko, Vadym Ihorovych Menzhulin, Sergii Viktorovych Proleiev, Lyudmyla Oleksiivna Shashkova, and Mykhailo Ivanovych Boichenko. 2020. “Prospects for the Development of Philosophical Education in Ukraine. Round Table”. Filosofiya Osvity. Philosophy of Education 26 (1):282-325. https://doi.org/10.31874/2309-1606-2020-26-1-18.