KNYAZEVA, H. Innovative –°omplexity: Emergency, Self-organization and Risk Management. Filosofiya osvity. Philosophy of Education, v. 11, n. 1-2, 30 dez. 2012.