[1]
Shchyrytsya, T. 2009. Social Ethics: Subject, Tasks and Methodology. Filosofiya osvity. Philosophy of Education. 8, 1-2 (Dec. 2009).