Журнали

  • Філософія освіти. Philosophy of Education

    «Філософія освіти. Philosophy of Education» - науковий часопис, що видається Інститутом вищої освіти Національної Академії педагогічних наук України у співпраці з Українським товариством філософії освіти. «Філософія освіти. Philosophy of Education» є рецензованим часописом з відкритим доступом, який зорієнтований на парадигмальні, теоретичні, методологічні і концептуальні питання філософії освіти. «Філософія освіти. Philosophy of Education» друкує статті, що презентують широкий спектр філософських та освітніх питань, звертаючи увагу на проблеми освіти в контексті глобалізації, інформаційної революції, транзитного суспільства, яким є Україна. Він виводить сучасні дослідження на розуміння стратегій реформування освіти в ХХІ столітті з позицій різних методологій і філософських підходів. У журналі були опубліковані перші переклади українською мовою праць (М. Горкгаймер, Ю.Габермас, П.Слотердайк) та оригінальні статті, звернення до читачів, інтерв'ю відомих сучасних філософів, соцологів та педагогів, таких як В.Макбрайд, П.Макларен, Е. Ласло, П.Штомпка, С.Штобрін, Дж.Бішоп, Дж.Гор, Ян де Груф, М.Пітерс, Ф.Фукуяма, М.Буравой, Джин-Ван Парк. Журнал формує простір філософського дискурсу, є центром Українського товариства філософії освіти, а також розвиває контакти з науковими спільнотами інших країн. Склад редколегії представлений дослідниками з України, Молдови, Росії, Польщі, Греції, США та Хорватії. Її діяльність передбачає не тільки видання журналу, а й проведення наукових конференцій, методологічних семінарів, круглих столів з актуальних проблем освіти, популяризацію та впровадження дослідницьких ідей і розробок в освітню практику, що знаходить відображення в проблематиці журналу. Розміщення статей авторів в журналі, а також доступ до архіву випусків журналу, є безкоштовними.