Друк

Ольга Гончаренко

Фото Гончаренко1. Дата та місце народження
29.05.1980, Хмельницький

2. Кваліфікація
2.1. Навчання
1996-2002: навчання у Хмельницькому гуманітарно-педагогічному інституті.
2007-2011: навчання в аспірантурі Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова, м. Київ.
2.2 Кандидатська дисертація
2011: кандидат філософських наук за спеціальністю «Філософія освіти» на підставі праці «Філософсько-педагогічна концепція Степана Балея у сучасному освітньому дискурсі» (кафедра соціальної філософії та філософії освіти Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова, керівник: професор Ірина Предборська; опоненти: професор Олег Базалук, доцент Наталія Савчук).

3. Посада та місце праці
2002-2007: вчитель у приватній школі «Гармонія», м. Хмельницький. 
2012- : доцент кафедри педагогіки та соціально-економічних дисциплін Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький. 

4. Колективні монографії

1. Творчество С. Балея с точки зрения философии образования [в:]Образ человека будущего: Кого и Как воспитывать в подрастающих поколениях, Kиев 2012, Т. 2, с. 343-383.

2. [З Степаном Іваником, Віктором Малецьким та ін.] СтепанБалейусвітліпровіднихфілософськихнапрямівХХстоліття, Львів 2014, 360 с.

5. Посібник

[З Наталією Савчук] Філософія освіти, Хмельницький, 2015.

6. Співорганізація конференції

Вчений на межі: творчість Степана Балея у філософсько-педагогічному вимірі (13 травня 2015 р., м. Хмельницький). http://kgpa.km.ua/node/2026

7. Участь у міжнародному проекті

Казимир Твардовський: електронне видання вибраних філософських праць українською мовою http://kazimeztwardowski.wix.com/main

Номер проекту: 31H 13 0013 82
Фінансування: MNiSW
Назва програми: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
Термін виконання: 2014-2015
Характер участі: виконавець
Керівник проекту: dr Степан Іваник (Uniwersytet Warszawski)

8. Членство у науковому товаристві
Львівське філософське товариство імені Казимежа Твардовського – від 2016.

9. Виголошені промови на конференціях

1. „Проблема особистості у науковій творчості Степана Балея”, Міжнародна наукова конференція «ХХІV Читання, присвячені памяті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К. Твардовського» на тему ««Людина і світ: способи та аспекти взаємовпливів», (10-12 лютого 2012 р., м. Львів), c. 146-150.

2. „Тестова система у визначенні якості знань (з огляду філософії освіти)”, V Всеукраїнська науково-педагогічна конференція «Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України», (7 грудня, 2012 р., м. Хмельницький) с. 43-44.

3. „Казимир Твардовський: Про Достойність Університету”, Міжнародна наукова конференція «ХХV Читання, присвячені 75-ій річниці з дня смерті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К. Твардовського» на тему «Феномени учнівства та учительства в історії філософії і культури» (11-12 лютого 2013 р., м. Львів), с. 21-22.

4. „Соціологія освіти П`єра Бурдьє”, VІ Всеукраїнська науково-педагогічна конференція «Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України», (15 листопада 2013 р., м. Хмельницький), с. 336-338.

5. „Semiotyka deskryptywna Kazimierza Twardowskiego i logika Stefana Baleya”,  Міжнародна наукова конференція «XXVІ – ті Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи Казимира Твардовського» на тему «Зміни в людському самоосмисленні за умов сучасних інформаційних процесів», (10-11 лютого 2014 р., м. Львів), c. 15-18.

6. „Теорія знаку та значення у філософії Казимира Твардовського”, Міжнародна наукова конференція «Прагматика наративу: когнітивно-поетологічні аспекти» (До 125-річчя Людвіга Вітгенштайна) (29-30 квітня 2014 р., м. Тернопіль), с. 11.

7. „Образ освіти з огляду аналітичної філософії”, VІI Всеукраїнська науково-педагогічна конференція «Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України», (17 листопада 2014 р., м. Хмельницький), c. 330-333.

8. „Аналіз поняття «виховання» у філософії Казимира Твардовського. Виховання як дія та витвір”, Міжнародна наукова конференція «XXVІІ – ті Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи Казимира Твардовського» на тему «Етичне та естетичне в людському світовідношенні» (11-12 лютого 2015 р., м. Львів), с. 16-19.

9. „Відношення між філософією та педагогікою у працях Казимира Твардовського”, Міжнародна наукова конференція «XXVІІІ – ті Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи Казимира Твардовського» на тему «Людина-соціум-історія: складності сучасних взаємин» (11-12 лютого 2016 р., м. Львів), с. 6-10.

 

10. Статті

1. „Образ педагога в філософсько-педагогічній концепції С. Балея”, Освіта як важлива соціокультурна детермінанта становлення особистості, Хмельницький 2010, с. 237-248.

2. „Філософсько-психологічне осмислення Cтепаном Балеєм якості освіти: паралелі із сучасністю”, Вісник Черкаського університету. Сер.: «Філософія» 2013, № 11 (264), c. 140-145.

3. „Коедукація: аргументи Степана Балея у вимірі гендерної педагогіки”, Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: «Теорія культури і філософія науки» 2012, Вип. 46, с. 63–68.

4. „Філософія освіти Степана Балея”, Філософія освіти 2011, № 1–2 (10), с. 168 – 181.

5. „Аналітична філософія Казимира Твардовського: образ виховання”, Studia methodologica 2014, № 37, с. 264-268.

6. „Аналітична філософія Казимира Твардовського: образ навчання”, Ґілея (науковий вісник): зб. наук. пр. 2014, Вип. 88, с. 205-208.

7. „Ідея самопізнання у концепції особистості Степана Балея”, Філософія освіти 2014, № 1 (14), с. 284-295.

8. „Семіотичні аспекти логіки Степана Балея”, Вісник національного університету «Львівська політехніка», серія «Філософські науки» 2014, № 3, c. 81-87.

9. „Koncepcja samopoznania Stefana Baleya”, Studia z Historii Filozofii 2015, Vol 6, № 4, s. 85-98.
10. „Феномен Казимира Твардовського в історії польської вищої школи”, Вища школа 2016, № 1, c. 113-124.

11. Наукові переклади

1. Степан Балей: „Особистість” (назва оригіналу: „Osobowość”) [в:] Степан Балей у світлі провідних філософських напрямів ХХ століття, Львів 2014, с. 304-333.

404 Not Found

Not Found

The requested document was not found on this server.


Web Server at vps456091.ovh.net