Друк

Матусевич Тетяна Володимирівна

Матусевич Тетяна ВолодимирівнаКандидат філософських наук, викладач Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Членство
Член редколегії журналу «Філософія освіти»
Член Міжнародного товариства з універсального діалогу (ISUD)
Член European Network on Gender Equality in Higher Education
Член Центрально-европейського товариства філософії освіти (CEUPES),
Член Товариства філософської педагогіки ім. Б.Ф.Трентовського (Польща).


Коло наукових інтересів: філософія освіти, людина майбутнього, трансгуманізм, постгуманізм, гендерні аспекти освіти, соціальна філософія, філософська антропологія.

E-Mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні публікації

 1. Матусевич Т. В. Історико-філософські уявлення ґендерної проблематики у сфері освіти / Т. В. Матусевич // Вісник Інституту розвитку дитини. Вип.21. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наукових праць. – Київ: Видавництво Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, 2012. – С. 88 – 90.
 2. Матусевич Т. В. Туризм і гендер: точка дотику. Сучасні тенденції розвитку та вдосконалення туристської діяльності в Україні в контексті концептуальних положень Глобального етичного кодексу туризму. Матеріали XIІ аспірантських читань. – К.: Вид-во «КУТЕП», 2013.- С. 47-52
 3. Матусевич Т. В. Образ человека будущего: современный философский дискурс / Т. В. Матусевич // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2013. №4 (30): в 3-х.ч.Ч.1– С. 126 – 130.
 4. Матусевич Т. В. Философия образования в поисках идеального образа человека будущего / Т. В. Матусевич // Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников VI Международной научно-практической конференции «Инновации в технологиях и образовании» (17–18 мая 2013 г.): в 4 частях. / Филиал КузГТУ в г. Белово. – Белово: Изд-во филиала КузГТУ в г. Белово, Россия; Изд-во ун-та «Св. Кирилла и Св. Мефодия», Велико Тырново, Болгария, 2013. – Ч. 3. – С. 396 – 400.
 5. Матусевич Т. В. Раздельное образование как средство учета гендерных характеристик в процессе формирования планетарно-космической личности учащихся средних школ / Т. В. Матусевич // Образ человека будущего: Кого и Как воспитывать в подрастающих поколениях: коллективная монография / Под ред. О. А. Базалука – К.: МФКО, 2013. – Т.3. – С. 248 – 271.
 6. Матусевич Т. В. Історико-філософські уявлення гендерної проблематики у сфері освіти/ Т. В. Матусевич // Придніпровські соціально-гуманітарні читання: Матеріали Криворізької сесії I Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Кривий Ріг, 24 листопада 2012р.) у 5-ти частинах. – Д: ТОВ „Інновація”, 2012. – ч. I. – С. 78 – 81.
 7. Матусевич Т. В. Феномен гендеру: становлення і основні теоретичні концепції/ Т. В. Матусевич // Наукові записки Київського університету туризму. Економіки і права. Серія: філософські науки. / Гол. ред. В. С. Пазенок. – К.: КУТЕП, 2013. – Випуск 13. – С.246-262.
 8. Матусевич Т. В. Де навчають на постлюдину?/ Т. В. Матусевич // Наукові записки Київського університету туризму,економіки і права. Серія: філософські науки. /Гол. ред. В. С. Пазенок. – К.: КУТЕП, 2013. – Випуск 14. – С.298-309.
 9. Матусевич Т. В. Передумови ренесансу ідей диференційованої за статтю освіти в сучасному суспільстві/ Т. В. Матусевич // Наукові записки Київського університету туризму. Економіки і права. Серія: філософські науки. /Гол. ред. В. С. Пазенок. – К.:КУТЕП, 2013. – Випуск 15. – С.268-282.
 10. Матусевич Т.В. Аксіологічні аспекти функціонування системи роздільної освіти в сучасному суспільстві/  Т. В. Матусевич  // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2013. – Випуск 73 (№6). – С.295-297
 11. Матусевич Т. В. Філософія освіти як  теоретичне підґрунтя  формування людини майбутнього/ Т. В. Матусевич // „Пріоритети розвитку педагогічних та психологічних наук у ХХI столітті”: збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції: (7-8 червня 2013 р., м. Одеса: ГО „Південна фундація педагогіки”. 2013. – С. 85 – 88.
 12. Матусевич Т. В. Освіта і гендер: історичні типи взаємодії / Т. В. Матусевич // Гендер-PRO: Збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції студентства  й наукової молоді. – Харків, 2013. – Вип. 1. – С. 64 – 67.
 13. Матусевич Т. В. Соціальні передумови ренесансу ідей диференційованого за статтю навчання в сучасному суспільстві / Т. В. Матусевич // Досягнення соціально-гуманітарних наук в сучасній Україні. Матер. ІІІ всеукр. наук. конфер. з міжнар. участю. (м. Сімферополь, 26 квітня 2013 р.): у 4-х частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2013. – ч. 2. – С. 88 – 90.
 14. Matusevych T. The future human being – What is it like? / Философия и космология/Philosophy & Cosmology 2012 – Kiev: ISPC, 2013. – P.161–170.
 15. Матусевич Т. В. Философия образования: приоритеты формирования личности / Т. В. Матусевич // Медицинские, социальные и философские аспекты здоровья человека в современном обществе:опыт междисциплинарных исследований / Коллективная монография. Под ред. проф. Барсукова В.С. и др. – Москва – Орел.: ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет», 2013. – С. 144 – 147.
 16. Матусевич Т. В. Гендерний підхід в освіті: принципи, методологія та категоріальний апарат/ Т. В. Матусевич // Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки. /Гол. ред. В. С. Пазенок. – К.:КУТЕП, 2014. – Випуск 16. – С.319-327.
 17. Matusevych T. “Unequal equality”: Axiological Aspects of Single-Sex Education / Future Human Image 1 (4) – Kiev: ISPC, 2014. – P.71–81.
 18.  Матусевич Т. В. Космическое образование: современный философско-педагогический дискурс / Философия и космология/ Philosophy & Cosmology 2013 – Kiev: ISPC, 2014. – P.183–189.
 19. Матусевич Т. В. Стратегії подолання вертикальної та горизонтальної сегрегації у вищій освіті: європейський контекст/ Т. В. Матусевич // Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки. /Гол. ред. В. С. Пазенок. – К.:КУТЕП, 2014. – Випуск 16. – С.348-362.
 20.  Матусевич Т. В. (в соавт.) Образ человека будущего в космическом образовании /  Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2014. №2 (40): в 3-х.ч.Ч.1– С. 16 – 21.
 21.  Tetiana Matusevych. (сo-auth) Otto Friedrich Bollnow: Search for the Fundamentals of Existential Philosophy. Analele Universitatii din Craiova, Seria Filosofie, nr. 34 (2/2014), pp. 5-16
 22.  Matusevych Tetiana. Third International Scientific and Practical Conference «Space Travel is Approaching Reality» (Successful Event in Difficult Times)/ Philosophy & Cosmology 2015 – Kiev: ISPC, 2014. – P.7–10.
 23. Тетяна Матусевич. «Нерівна рівність» сучасної гендерно орієнтованої освіти: основні напрями концептуалізації та праксеологічного втілення. / Философія освіти. №1, 2014 – С.218-231
 24. Tetiana Matusevych. (сo-auth) Cyborg, Mutant, Androgyne: The Future Human Being—What Will It Be Like? (Issues of Philosophy of Education)/ DIALOGUE AND UNIVERSALISM, edition of the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences and the European Society of Culture, Volume 25, Issue 2, 2015.-P. 175-181
 25. Tetiana Matusevych. “Unequal Equality” of Gender Mainstreaming in Education: Basic Directions of Conceptualization and Praxeological Implementation/ Pedagogika Filozoficzna on-line.2015.-P. 75-80

 

Список конференцій

1. Лондонська конференція з критичного мислення (26-27 червня 2015). Лондон, Великобританія
2. ІІХ Європейська конференція з питань гендерної рівності у вищій освіті (3-5 вересня 2014). Грант для аспірантів (Відень, Австрія)
2. Х Всесвітній конгрес "Людина: її природа і функції" (04-09 липня 2014) (Крайова, Румунія)
3. Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритети розвитку педагогічних і психологічних наук в ХХ столітті" (Одеса, Україна, 2013)
4. VI Міжнародна науково-практична конференція "Інновації в технологіях та освіті" (Белово, Росія, 2013)
5. ІІІ Національна конференція з міжнародною участю "Досягнення соціальних і гуманітарних наук в сучасній Україні" (Сімферополь, Україна, 2013)
6. І Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Gender-PRO» (Харків, Україна, 2013)
7. І Всеукраїнська науково-практична конференція «Дніпровські соціально-гуманітарні читання» (Кривий Ріг, Україна, 2012)
8. XII аспірантські читання "Сучасні тенденції вдосконалення туристської діяльності в Україні в контексті концептуальних положень Глобального кодексу етики туризму" (Київ, Україна, 2012)

404 Not Found

Not Found

The requested document was not found on this server.


Web Server at vps456091.ovh.net