Друк

Панченко Леся Миколаївна

Panchenko Кандидат філософських наук, доцент,
Старший науковий співробітник Інституту вищої освіти
Національної академії педагогічних наук України
Професор кафедри соціальної філософії та філософії освіти НПУ імені М.П. Драгоманова, вчений секретар експертної ради з філософських, політичних та соціологічних наук ДАК МОН України,
член Центрально-европейського товариства філософії освіти (CEUPES),
член Товариства філософської педагогіки ім. Б.Ф.Трентовського (Польща).

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів: соціальна філософія, філософія історії, філософія освіти, філософія культури.

Список наукових праць:
Панченко Л.М. Ціннісні аспекти філософії освіти / Л.М.Панченко // Модернізація вищої освіти в Україні і світі: десять років наукового пошуку: / [за заг.ред.: В. Андрущенка, В. Лугового, М. Степка] – Харків: Вид-во НУА, 2009. – С. 121-132.

Панченко Л.М. Освіта як основа духовної безпеки суспільства / Л.М.Панченко // Філософія і методологія розвитку вищої освіти України в контексті євроінтеграційних процесів: / [авт. кол.: В. Андрущенко (керівник), М. Бойченко, Л. Горбунова, В. Лутай, та ін.] – К.: Педагогічна думка, 2011. – С. 249-260.

Панченко Л.М. Інтеркультурний вимір філософії освіти в інтеграційному контексті / Л.М. Панченко // Вища освіта України. – №2 (16) –  2006 р. – К. – С. 53-58.

Панченко Л.М. Проблема управляння якістю освіти (соціально-філософський аналіз) / Л.М. Панченко // Вища освіта України. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору».–Том 3. – Київ, 2006. – С.200-206.

Панченко Л.М. Рецензія на колективну монографію «Філософські абриси сучасної освіти / Л.М. Панченко // Філософія освіти: Наук. часопис. – 2007. – № 1 (16). – ІВО, НПУ імені М.П. Драгоманова, К. : Майстер –клас, С. 309-311.

Панченко Л.М. Моніторинг якості освіти / Л.М.Панченко // Вища освіта України. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: моніторинг якості освіти».–Том 7. – Київ, 2007. – С.85-92.

Панченко Л.М. Трансформація ціннісних орієнтацій молоді в контексті суспільної свідомості / Л.М.Панченко // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К., 2008. – Вип. 14. – С. 176-182.

Панченко Л.М. Філософія освіти і соціокультурна теорія / Л.М.Панченко // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К., 2008. – Вип. 13. – С. 225-232.

Панченко Л.М. // Людинотворча сутність культури та її політична складова / Л.М.Панченко // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К., 2009. – Вип. 23. – С. 280-287.

Панченко Л.М. Освіта і філософія як предмет аксіологічної рефлексії / Л.М.Панченко // Вища освіта України. – №3 (додаток 1) –  2009 р. – Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технологія». – К.: Гизис, 2009. – С. 120-124.

Панченко Л.М. Взаємодія і взаємозалежність громадянського суспільства і держави / Л.М.Панченко // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К., 2011. – Вип. 51. – С. 206-211.

Панченко Л.М. Сім’я та її роль у формування громадянського суспільства в Україні / Л.М.Панченко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Збірник наукових праць [гол. ред. В. Воронкова]. – К., 2011. – Вип. 46. – С. 262-269.

Панченко Л.М. Проблеми формування наукового світогляду сучасного студента / Л.М.Панченко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Науково-теоретичний збірник. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 21. – С. 455-460.

Панченко Л.М.Осмислення трансформації соціуму  як фактор оптимізації розвитку громадянського суспільства/ Л.М. Панченко // Вісник Інституту розвитку дитини. Філософія. Педагогіка. Політологія. – Вип. 19. – 2011. – С. 51-55.

Панченко Л.М. Еволюція світоглядних пріоритетів освіти: філософський аналіз факторів і закономірностей /  Л.М.Панченко // Вісник ХНПУ ім. Г.С.Сковороди. Серія «Філософія». – Харків: ХНПУ, 2012. – Вип.37. –С.219-230.

Панченко Л.М. Університетська освіта України в контексті європейського простору / Л.М.Панченко // Вісник ХНПУ ім. Г.С.Сковороди. Серія «Філософія». – Харків: ХНПУ, 2012. – Вип.39. –С.154-168.

Панченко Л.М. Значення демократії в освіті і через освіту / Л.М.Панченко // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К., 2012 – Вип. 62. С. 480-484.

Панченко Л.М. Філософська рефлексія ідеї університету в сучасному суспільстві / Л.М.Панченко// Вісник ХНПУ ім. Г.С.Сковороди. Серія «Філософія». – Харків: ХНПУ, 2013. – Вип.40. – С. 114-125.

Панченко Л.М. Трансформація університету: від витоків до сьогодення / Л.М.Панченко// Вища освіта України. Теоретичний та науково-методичний часопис. – № 2. – Додаток 1 : Наука і вища освіта. – Київ, 2013. –С. 56-63.

Панченко Л.М. Модернізація університету як фактор модернізації суспільства / Л.М.Панченко// Вища освіта України. Теоретичний та науково-методичний часопис. – № 1 (52). – Київ, 2014. – С. 21-27.

Панченко Л.М. Моральність як ціннісний модус університетської освіти / Л.М.Панченко// Вісник ХНПУ ім. Г.С.Сковороди. Серія «Філософія». – Харків: ХНПУ, 2014. – Вип.42. – С. 172-186.

404 Not Found

Not Found

The requested document was not found on this server.


Web Server at vps456091.ovh.net