Друк

Култаєва Марія Дмитрівна

Бішоп1

Култаєва Марія Дмитрівна

Доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, перекладач українською праць сучасних зарубіжних філософів (У.Бек, В.Вельш, Г.Гадамер, Ю.Габермас, Г.Йонас, Р.Рорті та ін.)

Членство у редколегіях: Вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, головний редактор серії«Філософія», член наукової ради журналу „Філософська думка”,член редакційної ради науково-методичного педагогічного журналу «Постметодика», член видавничої ради серії «Сучасна гуманітарна бібліотека» (Український філософський фонд - http://www.philosophy.ua).

Коло наукових інтересів: філософія освіти, соціальна філософії, філософії політики, філософія культури, теоретична соціологія.

Список деяких наукових праць

  1. Философско-педагогические тенденции в современном идеализме. – Монография. Харьков, Основа, 1988.
  2. А.С. Макаренко як освітній філософ // Педагогічна спадщина А.С.Макаренка і сучасність: кол. монографія За заг. ред. М.К. Подберезького. – Х.: Цифр. Друкарня № 1, 2013. – 394 с. / Марія Култаєва. – С. 120-134.
  3. Філософські питання педагогіки // Наукові підходи до педагогічних досліджень: кол. Монографія/ За заг. ред. В.І. Лозовою – Харків:  Вид-во „Апостроф”. 2012 348 с. / Марія Култаєва. – С. 5-21.
  4. Дитина у рефлексіях сучасної західної філософії освіти // Вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди „Філософія”/ Харк. нац. Пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків: ХНПУ, 2012 / Марія Култаєва. – С. 118-127.
  5. Філософсько-освітній полілог, або паралелі, що пересікаються: Г.С.Сковорода, Г.Г.Ващенко, А.С.Макаренко // Новий колегіум, № 2(71). – 2013. – С. 15-20.

Мови: вільно – українська, російська, німецька, польська, англійська.

404 Not Found

Not Found

The requested document was not found on this server.


Web Server at vps456091.ovh.net