Друк

Курбатов Сергій Володимирович

Kurbatov

Доктор філософських наук,
старший науковий співробітник
завідувач відділу лідерства та інституційного розвитку вищої освіти
Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України та афілійований науковий співробітник Центру російських та євразійських досліджень Університету Уппсала, Швеція.

Член редакційної колегії журналу «Philosophy of Education. Філософія освіти» (Україна) та Journal of International Education Studies (Канада) член Центрально-європейського товариства філософії освіти (CEUPES), Товариства філософської педагогіки ім. Б.Ф.Трентовського (Польща) та Всесвітньої асоціації хайку (Японія).

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Участьу міжнародних проектах:

1999 стипендіат Програми регіонального обміну науковцями, факультет філософії, Державний університет Колорадо, США

2003-2004 стипендіат Програми розвитку молодих викладачів університетів, факультет класичної філології та факультет філософії, Університет Браун, США

2007-2008 координатор проекту «Імплементація західних освітніх стандартів в пострадянських країнах», Академія педагогічних наук України та Університет Уппсали, Швеція

2009 національний експерт Проекту оцінки наслідків Болонського процесу, Центр вивчення політики в галузі вищої освіти, Університет Твенте, Нідерланди

2009-2011 координатор проекту «Інтернаціоналізація пострадянських університетів», Національна академія педагогічних наук України та Університет Уппсали, Швеція

2011-2014 координатор проекту «Репрезентація періоду Перебудови в підручниках історії Білорусі, Молдови, Росії та України», Національна академія педагогічних наук України та Університет Уппсали, Швеція

Коло наукових інтересів: філософія часу, трансформації університетської місії, моделі університетської освіти, інтернаціоналізація, оцінка якості університетської освіти, університетські рейтинги

 

Список поточних наукових праць

 Монографії

 1. Феномен університету в контексті часових та просторових викликів. – Суми: Університетська книга, 2014. – 262 с.
 2. Історичний час як детермінанта творчого процесу. – К.: Інформаційні системи, 2008. – 172 с.

 Глави в колективних монографіях

 1. Якість університетської освіти крізь призму провідних міжнародних університетських рейтингів // Філософсько-методологічні засади підвищення якості вищої освіти України: європейський вимір. Колективна монографія. – Київ: Педагогічна думка, 2012 – С. 168-188. 
 2. Університетські рейтинги як фактор легітимації елітного статусу освіти в сучасних умовах //Філософія і методологія розвитку вищої освіти України в контексті євроінтеграційних процесів. – Київ: Педагогічна думка, 2011 – С. 179-210
 3. Формування еліти: в пошуках адекватних освітніх практик // Еліта: витоки, сутність, перспективи / За редакцією В.Г.Кременя. – К.: Т-во «Знання» України, 2011. – С. 165-210.
 4. Ідея університету: на перехресті свободи та майбутнього // Модернізація вищої освіти в Україні і світі: 10 років наукового пошуку: колективна монографія. Харків: Вид-во НУА, 2009. – С. 110-120.
 5. Освітні інновації: контури майбутнього// Феномен інновацій: освіта, суспільство, культура: монографія за ред. В.Г.Кременя. – К.: Педагогічна думка, 2008. – с. 265-304.

 

Статті, надруковані в 2010-2015 роках

 1. University Rankings and their Influence on Contemporary Academic Policy // Annales Scientia Politica, Vol. 4, No. 2, 2015. - Р. 75-79.
 2. The Philosophical Discourse of Education in the Works of Vasyl Kremen // Pedagogika Filozoficzna. No 1, 2015. – Р. 81-85.
 3. Инновационный характер университетской деятельности: почему дистанционное образование в авангарде? // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия социальные науки. № 1(37), 2015. – С. 132-138.
 4. Теоретико-методологічні перспективи розробки міжнародних університетських рейтингів // Вища освіта України, № 1, 2015. - С. 34-39.
 5. The Mission of Contemporary University Through the Lenses of Time and Space // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди: Філософія. Вип. 44, 2015. – С. 176-184.
 6. Корпоративний університет як продукт взаємодії бізнесового та освітнього середовища в сучасних умовах // Вища освіта України, № 3, 2014. - С. 44-49.
 7. Місія університету на темпоральному перехресті // Вища освіта України, № 1, додаток 1, 2014. Тематичний випуск «Наука і вища освіта». – С. 36-40.
 8. Before Massification: Access to University Education in Soviet Ukraine in the 1950s-1980s// International Review of Social Research, vol. 4(2), 2014.- Р. 75-86.
 9. National Universities Through the Lenses of Rankings: the Case of Ukraine // Креативна педагогіка № 8, 2014 р. – С. 112-118.
 10. Diversification of The “Late Soviet”: Attitudes to Mikhail Gorbachev in the Mirrors of History Textbooks (together with Alla Marchenko) // The Ideology and Politics Journal 2(4), 2013. – Р. 4-28.
 11.  Історична ґенеза теоретичного дискурсу університету // Теорія і практика управління соціальними системами № 4, 2013 р. – С. 3-10.
 12.  Університет Уппсали: на перехресті історичної традиції та академічних інновацій // Проблеми освіти, № 77, частина 1, 2013. – С. 238-240.
 13.  Дослідницький університет у контексті інноваційної освітньої парадигми доби глобалізації // Вища освіта України, № 3, додаток 2, 2013. Тематичний випуск «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу». – С. 31-34.
 14.  Між національним та глобальним: місія університету на просторовому перехресті // Вища освіта України, № 2, додаток 1, 2013. Тематичний випуск «Наука і вища освіта». – С. 46-56.
 15.  Моделі університетської освіти ХХІ століття крізь призму провідних міжнародних рейтингів // Вища освіта України № 3, 2013 р. – С. 103-110.
 16.  National Universities Through the Lenses of Rankings // Наукова еліта у розвитку держав. Матеріали доповідей та виступів учасників ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 09-10.10.2012 року, м. Київ, Україна. К.: Праймдрук, 2012 – С. 245-251.
 17.  Дистанційна освіта як сутнісна складова інноваційної діяльності сучасного університету // Проблеми освіти. – 2012. - № 70. – Частина 1. – С. 23-28.
 18.  University Rankings and the Problem of Competitiveness of National Universities of Post-Soviet Countries in Global Educational Space: the Case of Ukraine // Evaluation in Higher Education. – 2012- #6(2). - P. 59-75.
 19.  Дистанційна освіта як складова діалогу влади і громадськості у забезпеченні права на освіту // Діалог суспільства і влади: правові форми, виклики, перспективи. К.: Інститут законодавства ВР України, 2012. – С. 79-87.
 20.  Виникнення та специфіка перших європейських університетів // Людинознавчі студії. Збірник наукових праць ДДПУ. Випуск 26. Дрогобич, 2012. – С. 97-112.
 21. University Ranking as an Innovative Technology: the Case of Ukraine (together with Andriy Kashyn) // Proceedings of the 6th IREG Conference "The Academic Rankings and Advancement of Higher Education: Lessons from Asia and Other Regions", Taipei, Taiwan, April, 19-20, 2012. - Р. 361-380.
 22.  Історичні трансформації університетської місії // Людинознавчі студії: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. - Дрогобич: Науково-видавничий центр ДДПУ імені Івана Франка, 2011. - Випуск двадцять четвертий. Філософія. - С. 16-29
 23.  Інтернаціоналізація як сутнісна складова університетської місії в сучасних умовах // Вища освіта України. Додаток 2 до №3, том 7 (32), 2011. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С. 183-192.
 24.  Дистанційна освіта як сутнісна складова інноваційної діяльності сучасного університету // Філософія освіти № 1-2(10) 2011. – С. 305-312.
 25.  Ідея університету в контексті суспільства знань // Світогляд-Філософія-Релігія. Збірник наукових праць. Вип. 1.- Суми: УАБС, 2011 – С. 50-57.
 26.  University rankings as tool for reformation of university education in Ukraine // Proceedings of ICERI 2011 Conference, November, 14-16, 2011,Madrid, Spain ISBN 978-84-615-3324-4. - Р. 004693-004699.
 27.  Альма-матер ХХІ століття: в пошуках ідеї університету, адекватної сьогоденню // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Сер. № 5. 2011, Вип. 25. – С. 92-100.
 28.  Інтернаціоналізація вищої освіти: пошук ефективної моделі в контексті україно-шведського співробітництва (в співавторстві з Лі Бенніч-Бьоркман) // Педагогіка і психологія: вісник НАПН України. – 2011. - № 3. – С. 93-100.
 29.  Університет світового класу як матеріалізація ідеї елітного навчального закладу // Управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2011. – № 3. – С. 11-18.
 30.  Елітна освіта в Україні в дзеркалі університетських рейтингів: Quo Vadis? // Вища освіта України № 4, 2010 р. – С. 55-63.
 31.  Університетські рейтинги та проблема конкуренції елітних навчальних закладів у глобальному освітньому полі // Педагогіка та психологія № 4(69) 2010 – С. 111-121.
 32.  Інститут освіти як інструмент рекрутування еліти // Людинознавчі студії. Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка. Випуск 22. Філософія. Дрогобич, 2010. – С. 65-76.
 33.  The Transformation of the Nature of Knowledge in Post-Industrial Society: Toward the New Paradigm of Education? // Proceedings of International Conference on Education and New Learning Technologies. 5th -7th July, 2010, Barcelona, Spain. – Р. 403-407.
404 Not Found

Not Found

The requested document was not found on this server.


Web Server at vps456091.ovh.net