Друк

Луговий Володимир Іларіонович

LugovyjДоктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, дійсний член Національної академії педагогічних наук України.

Національна академія педагогічних наук України, перший віце-президент, Інститут вищої освіти НАПН України, головний науковий співробітник.

E-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">Luhovyi@ukr.net

Участь в міжнародних проектах

Національний експерт з реформування вищої освіти в Україні за проектом Європейського Союзу «Національний Темпус-офіс в Україні 2009-2014».

Членство в редколегіях

Перший заступник головного редактора теоретичного і науково-методичного часопису «Вища освіта України», член редакційної колегії вісника НАПН України «Педагогіка і психологія».

Наукові інтереси: розвиток освіти, вищої школи, управління в освітній сфері.

Наукові праці

Особистісно орієнтовані технології навчання і виховання у вищих навчальних закладах : колект. моногр. / [В. Андрущенко, Н. Дівінська ... В. Луговий та ін.] ; за заг. ред. В. П. Андрущенка, В. І. Лугового ; АПН України, Ін-т вищої освіти. – К. : Пед. думка, 2008. – 254 с. Із змісту : Передмова. – С. 3–5 ; Розділ 1, 1.1 : Особистісна орієнтація Болонського процесу (євроінтеграційний контекст). – С. 6–19. – Бібліогр.: 27 назв ; Розділ 2, 2.1 : Інформаційна залежність особистісної орієнтації педагогічних технологій. – С. 70–91. – Бібліогр.: 30 назв ; Заключне слово. – С. 250.

Освіта, навчання, інформація, компетентність: канонізація понять (теоретико-методологічний дискурс) // Модернізація вищої освіти в Україні і світі: десять років наукового пошуку : колект. моногр. : десятій річниці Ін-ту вищої освіти АПН України присвячується / Ін-т вищої освіти АПН України ; за заг. ред. В. П. Андрущенка, В. І. Лугового, М. Ф. Степка. – Х., 2009. – С. 178–210. – Бібліогр.: с. 206–210 (63 назви).

Інформація як чинник організації людини: теоретико-методологічний аспект // Педагогіка і психологія. Вісн. НАПН України. – 2011. – № 2. – С. 14–21. – Бібліогр.: 23 назви.

Управління якістю викладання у вищій школі: теоретико-методологічний і практичний аспекти //Психолого-педагогічні засади проектування інноваційних технологій викладання у вищій школі : монографія / [авт. кол.: В. Луговий, М. Левшин, О. Бондаренко та ін. ; за заг. ред. В. П. Андрущенка, В. І. Лугового]. – К., 2011. – Розд. 1, [підрозд. 1.1]. – С. 5–34. – Бібліогр.: 31 назва.

404 Not Found

Not Found

The requested document was not found on this server.


Web Server at vps456091.ovh.net