Друк

Славомир Штобрин

SztobrynДоктор габілітований, професор.

 

Ректор Вищої педагогічної школи в Лодзі, президент Товариства філософської педагогіки ім. Б.Ф. Трентовського, віце-президент Центральноєвропейського товариства філософії освіти (Прага, Чехія), член Лодзького наукового товариства, Польського педагогічного товариства та Товариства історії освіти.

E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
">

Участь у міжнародних проектах:

Співорганізатор міжнародної конференції «Contexts of Philosophy of Education in Historical and Contemporary Perspective» (Trnavská univerzita v Trnave, 2010);

В рамках CEUPES міжнародна конференція «Úloha osobností a institucí v rozvoji vzdělanosti v evropském kontextu» (Prezentace školství a vzdělanosti) (Прага, Чехія, 2012);

Міжнародна конференція «Kontexty filozofie výchovy v novoveku a súčasnej perspektíve»: Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita Karlova v Prahe, Università Pontificia Salesiana – Roma, CEUPES i TPF (Смоленіце, 2013).

Членство в редколегіях або радах інших наукових журналів:

- з 1998 року член міжнародної редколегії наукового журналу «Humanisierung der Bildung» (Німеччина)

- з 2011 року член міжнародної редколегії наукового журналу «Paidagogos» ISSN 1213-3809 (www.paidagogos.net) (Чехія)

- з 2003 року редактор наукової видавничої серії «Філософська педагогіка» (Pedagogika filozoficzna)

- з 2006 року головний редактор наукового журналу «Філософська педагогіка on-line» (Pedagogika Filozoficzna on-line)

- з 2010 року головний редактор наукового журналу «Культура і освіта» (Kultura i Wychowanie).

Коло наукових інтересів.

Методологія освіти, історія педагогіки, культурні та методологічні основи освіти.

Список наукових праць

Монографії

 1. S. Sztobryn, Filozofia wychowania Sergiusza Hessena, Łódź 1994.

 2. S. Sztobryn, Polskie badania nad myślą pedagogiczną w latach 1900-1939 w świetleczasopiśmiennictwa. Ujęcie metahistoryczne, Łódź 2000.

 3. S. Sztobryn, B. Śliwerski red., Seria: Pedagogika filozoficzna, t. 1 Idee pedagogiki filozoficznej, Łódź 2003.

 4. S. Sztobryn, M. Świtka opr., Polskie badania nad myślą pedagogiczną w latach 1900-1939. Parerga, Gdańsk 2006, ss. 502.

 5. S. Sztobryn, J. Semków red., Edukacja i jej historiografia. W poszukiwaniu płaszczyzny twórczego dialogu, Kraków 2006.

 6. S. Sztobryn, M. Miksza, red., Seria: Pedagogika filozoficzna, t. 2, Tradycja i współczesność filozofii wychowania, Kraków 2007.

 7. S. Sztobryn, E. Łatacz, J. Bochomulska red., Seria: Pedagogika filozoficzna, t. 3, Filozofia wychowania w XX wieku, Łódź 2010.

 8. B. Kudláčova, S. Sztobryn red., Kontexty filozofie vychovy w historickej a sucasnej perspektive, Trnava 2011, ss. 428.

 9. S. Sztobryn, M. Wasilewski, M. Rojek red., Seria: Pedagogika filozoficzna, t. 4, Metamorfozy filozofii wychowania. Od antyku po współczesność, Łódź 2012, ss. 360.

 10. A. Szudra-Barszcz, S. Sztobryn red., Filozofia wychowania w praktyce pedagogicznej, Lublin 2012.

 11. S. Sztobryn, K. Kamiński red., Seria: Rzeczywistość edukacyjna t. 1, Rzeczywistość edukacyjna. Tropy i wątki interpretacyjne, Łódź 2013.

 

Статті

 1. Die Dialektik der Edukationswerte in der Philosophie der Erziehung von S. Hessen (1887-1950), «Acta Universitatis Lodziensis» 1992, Folia Paedagogica et Psychologica nr 29, s.35-45.

 2. Die Rezeption des pädagogischen Schaffens von S. Hessen. Zum 40 Todestag, «Acta Universitatis Lodziensis» 1992, Folia Paedagogica et Psychologica nr 29, s.3-33.

 3. Badania nad Filozofią Pedagogii Józefa Hoene-Wrońskiego w czasopiśmiennictwie pedagogicznym w latach 1918-1939, «Biuletyn Historii Wychowania» 1995, nr 1, s. 20-27.

 4. Polskie badania w zakresie historii doktryn i myśli pedagogicznej. Tradycje – współczesność – perspektywy. Zarys problematyki, [w:] T. Gumuła, J. Krasuski, S. Majewski (red.), Historia wychowania w XX wieku. Dorobek i perspektywy, Kielce 1998, s. 157-163.

 5. Myśliciele polskiego oświecenia w badaniach historyczno-pedagogicznych z lat 1900-1939, [w:] W. Szulakiewicz (red.), Historycy wychowania II Rzeczypospolitej, Warszawa2000, s. 38-60.

 6. Natywizm i empiryzm w pedagogice okresu międzywojennego i ich konsekwencje napolu dydaktyki, [w:] D. Drynda (red.) Inspiracje dla współczesnej edukacji w dydaktyceDrugiej Rzeczypospolitej, Katowice 2000, s. 9-21.

 7. S. Sztobryn, Stoicka refleksja nad wychowaniem. Zarys problematyki[w:] nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europies.591-609.

 8. Pedagogika Nowego Wychowania [rozdz. 6, s. 100-114], podręcznik akademicki,WNPWN Z. Kwieciński, B. Śliwerski red., «Pedagogika», Warszawa 2003.

 9. Pedagogika i filozofia - wzajemne relacje. Stanowisko pedagogów okresumiędzywojennego w świetle literatury czasopiśmiennej, red. tomu M. Dudzikowa,Filozofia pedagogice. Pedagogika filozofii, «Colloquia Communia» 2003 nr 2, s. 25-39.

 10. Nowe wychowanie [w:] T. Pilch red., Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku,Warszawa 2004, t. 3, s. 709-713.

 11. Polska myśl pedagogiczna i jej historia w XX wieku, «Teraźniejszość Człowiek Edukacja» 2005 nr 2, s. 43-53.

 12. Historiografia edukacyjna i jej metodologia. Wybrane zagadnienia, [w:] red. S. Palka, Podstawy metodologii badań w pedagogice, Gdańsk 2009 [2010], s. 295-307.

 13. Filozofia wychowania w Polsce w XX wieku. Zarys problematyki [w:] Medodiczni studii.Zbirnik naukowo-metodicznich prac. Wipusk 2, Donieck 2012, s. 28-45.

 14. Biodoksografia pedagogiczna, [w:] E. Dubas, W. Świtalski red., Uczenie się z biografii innych, Łódź 2011, s. 39-51.

 15. Pedagogika historyczna i filozoficzna, «Przegląd Pedagogiczny» 2011, nr 1, s. 73-78.

 16. Rzeczywiste i nierzeczywiste w edukacji w kontekście narracji historycznej, [w:] S. Sztobryn, K. Kamiński red., Seria: Rzeczywistość edukacyjna t. 1, Rzeczywistość edukacyjna. Tropy i wątki interpretacyjne, Łódź 2013.

 17. Nieizwiestnyje teksty Sergieja Gessena. Analiz nodlinnosti, «Religija i Obszczestwo» nr 4, Moskwa-Woroneż 2013, s. 82-87.

 18. Wprowadzenie [w:] «Pedagogika Filozoficzna on-line» 2006 nr 1, s.1 (ISSN 1898-0910).

 

Посилання на тексти on-line:

у часописі «Kultura i Wychowanie»

http://www.czasopismo.wsp.lodz.pl/kiw_01/kiw_1.html

у часописі «Pedagogika Filozoficzna on-line»

http://www.tpf.lh.pl/wpf/images/pf_online/pf_06.pdf

на домашній сторінці:

http://www.sztobryn.eu/

в репозитарії Лодзького університету

http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/1031

404 Not Found

Not Found

The requested document was not found on this server.


Web Server at vps456091.ovh.net