Друк

Крилова Світлана Анатоліївна

Svetlana KrylovaДоктор філософських наук. Віце-президент Асоціації Філософського Мистецтва. Завідуюча кафедрою соціальних дисциплін Академії муніципального управління (м. Київ).

E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">lana.swetly@gmail.com

Учасник міжнародних проектів: написання та видання словників «Етика та естетика» і «Філософська антропологія» у співавторстві з доктором філософських наук, професором Н. Хамітовим і доктором філософії, доцентом, завідувачем кафедри логіки, етики та естетики філософського факультету Софійського університету ім. К. Охридського С. Міневою.

Співпрацює з міжнародною організацією ICPIC і Gyeongsang National University (Національний Університет Гьонсан, Республіка Корея), зокрема, у проведенні конференції «Моральне виховання в умовах мультикультурного світу» у м. Джинджу, Південна Корея, липень 2011 року. Співпрацювала з Люблінським Католицьким Університетом ім. Іоанна Павла ІІ в організації та проведенні конференції «Стан сім'ї в сучасному світі: досвід Центральної та Східної Європи», травень 2007.

Автор курсів лекцій «Феномен краси у життєвому світі жінки», «Основи метаантропологічної етики» на філософському факультеті Софійського національного університету імені К. Охридського (Болгарія).

Коло наукових інтересів: соціальна філософія, філософія освіти, філософська антропологія, соціальна метаантропологія, етика, естетика, філософія психоаналізу, філософія екзистенції, філософія статі та гендеру.

Список наукових праць

Автор понад 100 наукових праць. Основні з них:

 1. Крилова С. Безсмертя особстості: ілюзія чи реальність? - К.: Сатсанга, 1999. – 160 с.
 2. Крылова С.  Психология красивой женщины. —М.:  ООО «Издательство АСТ»,  Харьков «Торсинг», 2004. – 253 с. (в соавторстве с Н. Хамитовым).
 3. Крылова С.  Сексуальность красивой женщины. —М.:  ООО «Издательство АСТ»,  Харьков «Торсинг», 2005. – 260 с. (в соавторстве с Н. Хамитовым).
 4. Крылова С.  Этика: путь к красоте отношений. Курс лекций. — К.: КНТ, 2007. -  256 с. (в соавторстве с Н. Хамитовым).
 5. Крилова С. Історія філософії: проблема людини. — К.: КНТ, 2006. – 296 с. (в соавторстве с Н. Хамитовым и Л. Гармаш). 
 6. Философский словарь: человек и мир. — К.: КНТ, 2006. – 264 с. (в соавторстве с  Н. Хамитовым).
 7. Крылова С. Этика и эстетика: словарь ключевых терминов. — К.: КНТ, 2009. – 336 с.  (в соавторстве с Н. Хамитовым). 
 8. Крилова С. Краса людини: особистість, сім'я, суспільство. – Ніжин,  2011. – 344 с.
 9. Крилова С.А. Стать та любов / С.А. Крилова // Мультиверсум. Філософський альманах: [зб. наук. пр.] / [гол. ред. В.В. Лях]. – К.: Український центр духовної культури, 2004. – Випуск 4. – С. 38–42.
 10. Крилова С.А. Гендерні стратегії та цілісність особистості в освітньому просторі: екзистенційні та соціальні виміри / С.А. Крилова // Філософія освіти: науковий часопис; Інститут вищої освіти АПН України, Нац. пед. універс. ім. М.П. Драгоманова, Укр. академія політ. наук. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – № 1–2 (8). – С. 300–309.
 11. Крилова С.А. Гламурність як порушення цілісності людини та суспільства / С.А. Крилова // Totallogy–XXI. Постнекласичні дослідження / [гол. ред. В.В. Кізіма]. – К.: ЦГО НАН України, 2010. – Випуск 24. – С. 227– 236.
 12. Крилова С.А. Любов як вищий прояв краси стосунків / С.А. Крилова // Totallogy–XXI. Постнекласичні дослідження / [гол. ред. В.В. Кізіма]. – К.: ЦГО НАН України, 2010. – Випуск 25. – С. 220–229.
 13. Крилова С.А. Феномен гламурності в сучасному суспільстві: екзистенційні та соціокультурні аспекти / С.А. Крилова // Гілея (науковий вісник): [зб. наук. праць] / [гол. ред. В.М.Вашкевич]. – К., 2011. – Випуск 43. – С. 273–280.
 14. Крилова С.А. Краса стосунків в освітньому процесі: гендерний контекст / С.А. Крилова // Гілея (науковий вісник): [зб. наук. праць] / [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К., 2011. – Випуск 47. – С. 410–416.
 15. Крилова С. А. Категорія «краса» в контексті соціального буття людини / С.А. Крилова // Гілея (науковий вісник): [зб. наук. праць] / [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К., 2011. – Випуск 49. – С. 286–291.
 16. Крилова С.А. Краса в контексті статі та гендеру / С.А. Крилова // Гілея (науковий вісник): [зб. наук. праць] / [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К., 2011. – Випуск 51.– С. 231–245.
 17. Крилова С.А. Толерантність та любов як прояви краси відносин у суспільстві / С.А. Крилова // Гілея (науковий вісник): [зб. наук. праць] / [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К., 2011. – Випуск 54. – С. 283–288.
 18. Крилова С.А. Соціальні виміри краси: цільність, цілеспрямованість, цілісність / С.А. Крилова // Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: «Філософські науки» / [гол. ред. В.С. Пазенок]. – К., 2011. – Випуск 9. – С. 55–66.
 19. Крилова С.А. Відчуження як потворність соціального буття людини / С.А. Крилова // Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. – Серія: «Філософські науки» / [гол. ред. В.С. Пазенок]. – К., 2011. – Випуск 10. – С. 171–186.
 20. Крилова С.А. Діалектика зовнішньої та внутрішньої краси: підхід соціальної метаантропології / С.А. Крилова // Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: «Філософські науки» / [гол. ред. В.С. Пазенок]. – К., 2011. – Випуск 11. – С. 99–111.
 21. Крилова С.А. Краса вчинків як цілісність свободи / С.А. Крилова // Філософія науки: традиції та інновації. Науковий журнал. – СумДПУ ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2011. – № 2 (4). – С. 142–150.
 22. Крилова С.А. Гламурність як підміна краси в сучасному суспільстві / С.А. Крилова //Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: [зб. наук. праць]. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Випуск 23. – С. 384–388.
 23. Крилова С.А. Соціальне партнерство як краса відносин у відкритому суспільстві // Мультиверсум. Філософський альманах: [зб. наук. пр.] / [гол. ред. В.В. Лях]. – К.: Український центр духовної культури, 2011. – Випуск 62. – С. 36–44.
 24. Крилова С.А. Краса відносин у суспільстві: толерантність та любов / С.А. Крилова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії». – Харків,  2012. – № 992. – С. 48–53.
 25. Крилова С.А. Краса світогляду як передумова краси вчинків та відносин в соціальному бутті людини / С.А. Крилова // Totallogy–XXI. Постнекласичні дослідження / [гол. ред. В.В. Кізіма]. – К.: ЦГО НАН України, 2012.– Випуск 26. – С. 226–235.
 26. Крилова С.А. Соціальна метаантропологія як методологія дослідження краси у суспільному бутті / С.А. Крилова // Нова парадигма: Журнал наукових праць / [гол. ред. В.П. Бех].– К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – Випуск 104. – С. 92–103.
 27. Крилова С.А. Краса відносин учителя та учня як передумова та різновид дійсного соціального партнерства / С.А. Крилова // Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: «Філософські науки» / [гол. ред. В.С. Пазенок]. – К., 2012. – Випуск 12. – С. 117–128.
 28. Крилова С.А. Краса вчинків в соціальному бутті людини / С.А. Крилова // Totallogy–XXI. Постнекласичні дослідження / [гол. ред. В.В. Кізіма]. – К.: ЦГО НАН України, 2012. – Випуск 27. – С. 39–48.
 29. Крилова С.А. Краса людини як соціально-філософська проблема / С.А. Крилова // Гілея (науковий вісник): [зб. наук. праць] / [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К., 2012. – Випуск 57. – С. 404–408.
 30. Krylova S. Metaanthropology as a Philosohhy of Moral Education in Condition of Multicultural world / Khamitov N., S. Krylova // Moral Education. Multi-cultural Education. Thinking Education: Published as part of the 15 th International Council of Philosophical Inquiri with Children (ICPIC) conference (18 to 20 july 2011, Jinju, Republic of Korea). – Jinju: Gyeongsang National University, 2011. – P. 30–31.
404 Not Found

Not Found

The requested document was not found on this server.


Web Server at vps456091.ovh.net