Друк

Кремень Василь Григорович

KremenДоктор філософських наук, професор, академік Національної академії наук України, дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України,  іноземний  член Російської академії освіти, член ряду наукових товариств, почесний доктор багатьох університетів, народний депутат України 3-го скликання (1998–2000 рр.), міністр освіти і науки України 2000–2005 рр.

E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">president@naps.gov.ua

Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат Державної премії в галузі освіти.

Нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, орденом «За заслуги» І, II та III ступенів.

Президент Національної академії педагогічних наук України, президент Товариства «Знання» України, президент Спортивної студентської спілки України, заступник Голови Комітету з державних премій в галузі науки і техніки, заступник голови Комітету з державних премій в галузі освіти.

Членство в редколегіях

В. Г. Кремень – редактор та член редакційної колегії  періодичних видань з питань педагогіки, психології, філософії та бібліотекознавства

1. Вища школа : наук.-практ. вид. / засн.: Т-во «Знання» України, М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; голов. ред. Д. В. Табачник ; редкол.: К. М. Левківський, В. П. Андрущенко … В. Г. Кремень [та ін.]. – 2001, січ. – . – К. : Знання , 2001– 2005. – Виходить 6 разів на рік. – Голов. ред. з 2001 р. по 2004 р.

2. Гуманітарні науки : наук.-практ. журн. / засн.: Вид-во «Пед. преса», Ін-т вищої освіти НАПН України, Крим. держ. гуманіст. ін.-т ; голов. ред. Олександр Глузман ; редкол.: Віктор Андрущенко, Георгій Балл ... Василь Кремень та ін. – 2000, черв. – . – К.: Пед. преса, 2001–2012. – Виходить двічі на рік. – Член редкол.

3. Директор школи, ліцею, гімназії : наук.-практ. журн. / засн.: М-во освіти і науки України, НАПН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Вид-во «Пед. преса», Центр сприяння сусп. розвитку ім. Миколи Пирогова; голов. ред. Ольга Виговська ; редакц. рада: Василь Кремень (голова), Віктор Андрущенко, Ірина Барматова [та ін.]. – 1999, листоп. – . – К. : Центр ССР ім. Миколи Пирогова, 2000–2012. – Виходить 6 разів на рік. – Голова редакц. ради з 2000 р.

4. Іноземні мови в навчальних закладах : наук.-метод. журн. / засн.: М-во освіти і науки України, Вид-во «Пед. преса» ; голов. ред. Юрій Кузнецов ; члени редакц. ради: Георгій Крючков (голова), Валерій Акуленко … Василь Кремень [та ін.]. – 2002, квіт. – . – К. : Пед. преса, 2002–2012. – Виходить 4 рази на рік. – Член. редакц. ради.

5. Історія. Філософія. Релігієзнавство : наук. журн. : щоквартальне вид. / засн.: Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, вид-во «Антросвіт» ; голов. ред. Анна Антоневська, редкол.: Петро Саух (голова редкол.), Віктор Бондаренко … Василь Кремень [та ін.]. – 2007 р. – . – К. : [б. в.], 2007–2012.– Виходить 4 рази на рік. – Член редкол.

6. Мистецтво та освіта : наук.-метод. журн. / засн.: М-во освіти і науки України, НАПН України, Київ. дит. акад. мистецтв ; редкол.: Л. Масол (голов. ред.), І. Бех … В. Кремень [та ін.]. –  1996, лют. – . – К. : Пед думка, 1996–2012. – Виходить 4 рази на рік. – Член редкол. з 1999 р.

7. Освіта України : газета / засн.: М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НАПН України, Профспілка працівників освіти і науки, Вища атестат. комісія України, ДІВП Вид-во «Педагогічна преса» ; голов. ред. Ігор Юрченко. – 1996– . – К. : Пед. преса, 1996–2012. – Виходить щотижня. – Член редакц. ради з трав. 1998 р. до 2000 р.

8. Педагогіка і психологія. Вісник НАПН України : наук.-теорет. та інформ. журн. / засн.: НАПН України, держ. вид-во «Педагогічна преса» ; редкол.: В. Г. Кремень (голова), В. П. Андрущенко, І. Д. Бех [та ін.]. – 1993, верес. – . – К. : Пед. преса, 1993–2012. – Виходить 4 рази на рік. – Голов. ред. з 1998 р.

9. Педагогіка толерантності : громад. психол.-пед. журн. / засн.: Київ. громад. освіт.-видавн. центр «Полікультурний світ» ; голов. ред. Береговий Я. Л. ; редкол.: Берсенєв В. А., Бех І. Д. … Кремень В. Г. [та ін.]. – 1997, лют. – . – К. : В. О. Захаренко, 1997–2012. – Виходить 4 рази на рік. – Член редкол. з 1998 р. 10. Порівняльна професійна педагогіка : наук. журн. / засн.: АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки ; наук. рада: Кремень В. Г. (голова), Гончаренко С. У., Зязюн І. А. [та ін.] ; голов. ред. Бідюк Н. М. – 2011, берез. – . – К., Хмельницький : ХНУ, 2011. – Голова наук. ради з 2011 р.

11. Рідна школа : щомісяч. наук.-пед. журн. / засн. М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; голов. ред. Анжеліна Пугач ; редакц. рада: Віктор Андрущенко, Володимир Вербицький … Василь Кремень [та ін.]. – 1922, трав. – . – К. : Рід. школа, 1992–2012. – Виходить 12 разів на рік. – Член редакц. ради з квіт. 1998 р.

12. Сільська школа : щомісяч. газ. / засн.: Вид-во «Пед. преса» ; голов. ред. Марія Корюненко ; редакц. рада: Голуб Володимир, Заїка Віктор ... Кремень Василь [та ін.]. – 2000, трав. – . – К. : Пед. преса, 2000–2012. – Виходить двічі на місяць. – Член редакц. ради до берез. 2010 р.

13. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартал. наук.-практ. журн. / засн.: Нац. техн. ун-т «ХПІ», Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; координац. рада: Кремень В. Г. (голова),  Товажнянський Л. Л., Зязюн І. А. [та ін.] ; редкол.: Романовський О. Г. (голов. ред.) [та ін.]. – 2000, серп. – . – Х. : НТУ «ХПІ», 2000–2011. – Виходить 4 рази на рік. – Голова координац. ради.

14. Трибуна : всеукр. громад.-політ. і теорет. журн. Т-ва «Знання» України і Спілки ж-стів України / засн.: Т-во «Знання» України, Спілка ж-стів України ; голов. ред. Меншун В. І. ; голов. редкол.: Андрущенко В. П., Беспалько Л. В. … Кремень В. Г. [та ін.]. – 1965, трав. – . – К. : Преса України, 2012. – Виходить 12 разів на рік. – Член голов. редкол.

15. UNIVERSITATES. Наука и просвещение : науч.-попул. ежекварт. журн. / учредитель: Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина, Ассоц. выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В. Н. Каразина ; осн. и первый глав. ред. – И. Е. Тарапов ; ред. совет: Бакиров В. С. (пред.), Астахова В. И., …Кремень В. Г. [и др.]. – 2000, март. – . – Х. : ООО «Ред. газеты «Вечерний Харьков», 2000–2012. – Член ред. совета с 2000 г.

16. Учитель : щомісяч. наук.-пед. журн. / засн.: видавн. п-во «Деміур» ; шеф-ред. Іван Щербатенко ; редкол.: Микола Євтух, Василь Кремень, Василь Мадзігон [та ін.]. – 1998, січ. – 2000. – К. : Преса України, 1998–2000. – Член редкол. з 1999 р. по 2000 р.

17. Філософія освіти : наук. часопис / засн.: Ін-т вищої освіти НАПН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Укр. акад. політ. наук ; голов. ред. Андрущенко В. П. ; редакц. рада: Горбунова Л.С., Біленко Т. І. … Кремень В. Г. [та ін.]. – 2005, верес. – . – К. : Міленіум, 2005–2011. – У 2005 р. виходив 3 рази на рік, з 2006 р. виходить двічі на рік. – Член редакц. ради.

18. Філософія спілкування: Філософія, психологія, соціальна комунікація : наук.-практ. журн. / засн.: Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харків. нац. тех. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка ; координац. рада: Кремень В. Г., Мазоренко Д. І., Бакіров В. С. [та ін.], редкол.: Завєтний С. О., Пономарьов О. С., Моісєєва Н. І. [та ін.]. – 2008, серп. – . – Х. : Видавець Савчук О. О. : ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2008–2012. – Голова координац. ради з 2008 р.

19. Шкільна бібліотека плюс : наук.-метод. часопис / засн.: Благод. фонд сприяння розвитку освіти ім. Б. Грінченка ; редакц. рада: Василь Кремень, Сергій Максименко, Іван Бех, Павла Рогова [та ін.]. – 2003, трав. – . – К., 2003–2012. – Виходить двічі на місяць. – Член редакц. ради.

Наукова діяльність

Наукова діяльність В.Г. Кременя охоплює широкий діапазон проблем, центральними з яких є теоретико-методологічне обґрунтування розвитку освіти i науки України, визначення засадних принципів і напрямів розвитку філософії освіти, розробка концептуальних питань сучасної соціальної філософії. Окремої уваги в дослідженнях академік В.Г. Кремень надає глобалізаційним процесам у світі,  їх впливові на розвиток людства, людини, системи освіти та врахуванню їх при визначенні стратегічних напрямів розвитку України, цілісному соціально-політичному аналізу основних етапів української історії, розвитку незалежної України.

Академік В.Г. Кремень автор понад 800 наукових праць.

Публікації

Основні монографії:

«Коллективность и индивидуальность: судьба одной из ключевых социалистических идей» (1990)

«Україна: альтернативи поступу (критика історичного досвіду)» (1996)

«Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації» (1999)

«Освіта і наука України: шляхи модернізації (факти, роздуми, перспективи) (2003) «Україна: проблеми самоорганізації» (2003)

«Освіта і наука в Україні: інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати» (2005) «Філософія національної ідеї: Людина. Освіта. Соціум» (2007)

«Феномен інновацій: освіта, суспільство, культура» (2008)

«Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору» (2009)

«Еліта: витоки, сутність, перспектива» (2011)

«Синергетика в освіті: аспект людиноцентризму» (2012)

«Україна у добу глобалізації (начерки метадисциплінарного дослідження)» (2013)

Підручники

для вищої школи: «Політологія: наука про політику» (2002)

«Філософія: Мислителі. Ідеї. Концепції» (2005)

«Філософія: Логос. Софія. Розум» (2006)

«Філософія управління» (2007)

«Філософія: Історія, суспільство, освіта» (2011)

«Философия общения» (2011)  та інші,

для загальноосвітньої школи: «Філософія» (2012).

404 Not Found

Not Found

The requested document was not found on this server.


Web Server at vps456091.ovh.net