Друк

Єрмоленко Анатолій Миколайович

Anatoliy YermolenkoДоктор філософських наук, професор, член Міжнародного комітету Міжнародного центру філософії Карла-Отто Апеля (Козенця, Італія), член Центру Ганса Йонаса (Берлін, Германія).

Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, завідувач відділу соціальної філософії, професор кафедри філософії і релігієзнавства НаУКМА, професор Науково-консультативного центру Національної академії аграрних наук України.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Участь у міжнародних проектах.

Стипендія Німецького фонду академічного обміну (DAAD) на виконання наукового проекту «Дискурс-етичні підстави дослідження змін в ціннісно-нормативній сфері українського суспільства» (2004 р.). Стипендія Німецького фонду академічного обміну (DAAD): на завершення проекту «Практична філософія в епоху екологічної кризи: між достоїнством людини і пошаною до природи» (2009). Грант американського фонду ACLS: на написання монографії «Екологічна етика: проблеми обгрунтування» (2005). Грант американського фонду ACLS на публікацію монографії «Соціальна етика і екологія» (2009).

Членство в редколегіях або радах інших наукових журналів.

Член редколегій наукових журналів: «Філософська думка», «Практична філософія», «Маґістеріум», «Проблеми філософії права», «Філософія освіти», «Мандрівець», «Топос», а також серії науковових видань «Сучасна гуманітарна бібліотека» Українського філософського фонду, серії наукових видань «ZETEΣIΣ».

Коло наукових інтересів.

Соціальна філософія, практична філософія, етика, сучасна німецька філософія і соціальна теорія, соціокультурний контекст освіти, переклади українською мовою робіт сучасних німецьких філософів.

Публікації.

 1. Парадигмальні трансформації етики за доби екологічної кризи. // Тези міждисциплінарної конференції «Трансформація парадигм мислення та концепцій знання під впливом сучасних викликів у загальній і практичній філософії» (Львів, 29-30 листопада 2007). – Львів, 2007.
 2. Етика дискурсу Карла-Отто Апеля в українському контексті. // FilosofiatranscendentalpragmaticaTranszendentalpragmatischePhilosophieScrittiinKarl-OttoApelperilsuo 85° compleanno. AcuradiMicheleBorrellieMatthiasKettnerPellegriniEditore, Cosenza, 2007.
 3. Національна ідентичність чи «національна ідея». Заочний круглий стіл «Шляхи і чинники формування спільної ідентичності українського суспільства: позиції фахівців. // Національна безпека і оборона. – № 9 (93), 2007.
 4. «Национальная идея» и коммуникативная рационализация украинского этоса как фактор модернизации. // Казахская цивилизация. – 2007. – № 4(28).
 5. Техніка як етична проблема. // Філософсько-антропологічні студії’2008. Філософська антропологія та сучасність (пам’яті В.Г.Табачковського). – К.: Стилос, 2008.
 6. Екоетика у світлі парадигмального повороту в філософії (попередні зауваги до критики екологічного розуму). // Філософська думка, 2008, № 3.
 7. Открытый публичный дискурс как фактор социальной интеграции в современном обществе. // Постсоветская публичность: Беларусь, Украина. Сборник научных трудов. – Вильнюс: ЕГУ, 2008.
 8. Інтегрувальна роль соціальних інтересів. Круглий стіл «Соціальні інтереси в дискурсі суспільних наук». // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. №2, 2008.
 9. Перетворення у сфері публічності як чинник становлення деліберативної демократії в Україні. // Українсько-македонський науковий збірник. Вип.3 / НАН України, Національна бібліотека України ім.В.І.Вернадського.МАНМ. – К., 2008.
 10. Інтернет – могильщик коммунизма. // Бизнес. № 31 (810), 4 августа 2008.
 11. Автономна етика І.Канта та морально-правова проблематизація природи. // Філософська думка, 2008, № 6.
 12. Етична трансформація економічної раціональності як проблема практичної філософії. // Практична філософія, 2009, № 1.
 13. Ґлобальна економічна криза як етична проблема. Круглий стіл. // Філософська думка, 2009 №. 2.
 14. Етична раціональність у контексті трансцендентальної прагматики. // Виміри людського буття: логіка, методологія, семіотика культури: за матеріалами конференції до 75-річчя академіка М.В.Поповича // Зб.наук.праць. Філософські діалоги’2009. – К., 2009.
 15. Ціннісно-нормативне обґрунтування науки та моральна автономія суб’єкта. // Філософcька думка. – № 4, 2009.
 16. Дискурс-етична леґітимація соціальних інституцій сучасного суспільства. // Філософcька думка. – № 5, 2009.
 17. Ціннісно-смисловий універсум та універсальність дискурсу за доби ґлобалізації. // Шляхи та перехрестя сучасної цивілізації (Людина-Культура-Постісторія): за матеріалами конференції до 75-річного ювілею С.Б.Кримського // Зб.наук.праць. Філософські діалоги’2009. – К., 2009.
 18. Соціально-економічний стан України: Наслідки для народу та держави: національна доповідь/ за заг.ред.В.М.Гейця [та ін.]. (у співавторстві). К.: НВЦ НБУВ, 2009.
 19. Освіта як формування практичного розуму. Відповідь на запитання Ганни Крицької. // Філософія освіти. – № 1-2. – 2009.
 20. Демократия. Плюрализм. Философия. Круглый стол. / Философия и демократия в современном мире. Актуальные проблемы гуманитарного сотрудничества // Стенограмма конференции с участием директоров и ведущих сотрудников институтов философии стран СНГ, 13-14 ноября 2008 года. – М.: Прогресс – Традиция, 2009.
 21. Єдність знання у світлі дискурсивної критики світоглядного підходу. // Філософсько-антропологічні читання: творча спадщина В.І.Шинкарука та сьогодення. Частина І.Вип.4. Філософські діалоги’2010. – К.: Інститут філософії ім.Г.С.Сковороди, 2010.
 22. Влада, леґітимація, філософія. // Влада і реформи в Україні. Круглий стіл Інституту філософії та Інституту соціології НАНУ. // Філософcька думка. – № 2, 2010.
 23. Універсалістська етика як чинник глобалізації «Другого порядку». // Матеріали міжнародної міждисциплінарної конференції «Людина та її ідентичність у добу глобалізації». – Львів, 2010.
 24. Соціальна етика та екологія. Гідність людини – шанування природи. Монографія.       К.: Лібра, 2010.
 25. Справа мислення: пам’ять та відзнака. Виступ при врученні премії імені С.Б.Кримського. // Філософська думка. – № 2. – 2011.
 26. Етика співчуття Артура Шопенгауера та сучасні проблеми обґрунтування моралі. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012.
 27. Діалог секулярного та релігійного світоглядів в універсалістскій етиці дискурсу // Круглий стіл «Релігія і раціональність». // Філософська думка. – № 4. – 2012.
 28. Теоретичні проблеми сучасної етики. Навчальний посібник. (у співавторстві). Полтава: Полтавський літератор, 2012.
 29. Цілераціональність та універсалістські цінності в умовах глобалізації // Філософсько-антропологічні читання: Європейські цінності та українські реалії (до 80-ліття від дня народження О.І.Яценка). К.:Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, 2012
 30. Морально-етична леґітимація сфери політичного. // Філософська думка, 2012, №2.
 31. Філософія діалогу як габітус розуму // Григорій Сковорода у свтлі філології, філософії та богослов’я: матеріали ХХ Харківських міжнародних Сковородинівських читань, присвячених 290-річчю з дня народження Г.С.Сковороди. Харків: Видавець Савчук О.О., 2013.
 32. Етичні засади обґрунтування соціальних теорій. // Ціннісно-нормативне обґрунтування соціальних теорій. – К.: Наукова думка, 2013.
 33. Передмова. // Ціннісно-нормативне обґрунтування соціальних теорій. – К.: Наукова думка, 2013.
 34. Післямова. // Ціннісно-нормативне обґрунтування соціальних теорій. – К.: Наукова думка, 2013.
 35. Принцип об’єктивності і дискурс-етична когерентність соціального знання. Проблеми моралі: теорія та практика. – Івано-Франкфвськ, 2013
404 Not Found

Not Found

The requested document was not found on this server.


Web Server at vps456091.ovh.net