Друк

Зовнішні рецензенти журналу «Філософія освіти. Philosophy of Education»


Артеменко Андрій
– доктор філософських наук, професор кафедри філософії і соціології Національного фармацевтичного університету (Харків, Україна).

Бех Володимир – доктор філософських наук, професор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (Київ, Україна).    

Богата Лiдiя – доктор фiлософських наук, доцент, професор кафедри культурологiï фiлософського факультету, Одеський нацiональний унiверситет iменi İ.İ.Мечникова (Одеса, Украïна).

Власов Володимир – доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», радник посольства України в США, академік Академії наук Республіки Казахстан, заслужений діяч науки і техніки України.

Ганаба Світлана – доктор філософських наук, доцент кафедри філософських дисциплін Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (Україна).

Гофкірхнер Вольфганг – доктор філософії, доцент, асоційований професор Інституту дизайну і технології Віденського університету технології, Президент Центру вивчення системних наук імені Берталанфі (Відень, Австрія).

Гутнер Григорій Борисович – доктор філософських наук, провідний науковий співробітник Інституту філософії РАН, завідувач кафедри філософії Свято-Філаретівського православно-християнського інституту (Москва, Росія).

Дімопулос Білл – доктор філософії (PhD), Вища Школа педагогічної і технологічної освіти (ASPETE), Департамент Патрас (Греція).

Довбня Віктор Миколайович – доктор філософських наук, доцент, професор кафедри суспільних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського (Україна).

Дольська Ольга – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (Україна).

Доннікова Ірина – доктор філософських наук, професор кафедри філософії, Національний університет «Одеська морська академія» (Україна).

Зайцев Микола Олександрович – доктор філософських наук, професор, зав. кафедри культурології та філософії Національного університету «Острозька Академія» (Україна)

Капчеля Валерій
– доктор (хаб.) філософських наук, доцент ка¬федри соціо-гуманітарних наук, декан факультету психології і соціального захисту Белцького державного університету ім. «Алеку Руссо» (Республіка Молдова).

Карась Анатолій
– доктор філософських наук, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка (Україна).

Князєва Олена Миколаївна – доктор філософських наук, професор Школи філософії Факультету гуманітарних наук Національного дослідницького університету «Вища школа економіки», академік Міжнародної академії наук про системи і кібернетичних наук (Москва, Росія).

Корабльова Надія Степанівна – доктор філософських наук, професор кафедри теоретичної та практичної філософії Харківського національного універ¬ситету імені В. Н. Каразіна (Україна).

Крисаченко Валентин – доктор філософських наук, професор, завідувач відділу геополітики та глобалістики Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії (Київ, Україна).

Кудлачова Бланка – доктор (Hab.), професорка педагогічного факультету Трнавського університету (Словаччина).

Мєлков Юрій – доктор філософських наук, завідувач кафедри філософії Міжрегіональної Академії управління персоналом (Київ, Україна).
 
Молодиченко Валентин Вікторович – доктор філософських наук, професор, ректор Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (Україна).

Пазенок Віктор Сергійович
- доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАН України, Заслужений діяч науки і техніки, академік Української академії політичних наук, головний науковий співробітник відділу історії зарубіжної філософії Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, проректор з наукової роботи Київського університету туризму, економіки і права (Україна).

Парк Джин-Ван - доктор філософії, професор Національного університету Гьонсан, Президент МО «Філософія для дітей країн Азії та Океанії», Віце-президент Міжнародної ради з «Філософії для дітей» (2009-2011 рр.), член Міжнародного товариства «Філософська освіта країн Азії та Океанії у розвитку демократії» під егідою ЮНЕСКО (Південна Корея).

Побоєвська Альдона - доктор габілітований, професор кафедри епістемології та філософії науки Лодзького університету (Польща).

Поліщук Олександр Сергійович – доктор філософських наук, доцент, доцент кафедри суспільних дисциплін Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (Україна).

Препотенська Марина
– доктор філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

Рижова Ірина Станіславівна – доктор філософських наук, професор кафедри дизайну, Запорізька державна інженерна академія, член Спілки дизайнерів України (Україна).

Рогожа Марія Михайлівна
– доктор філософських наук, професор, професор кафедри історії та документознавства, Національний авіаційний університет (Київ, Україна).

Стьопін В’ячеслав Семенович
– Академік РАН, доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник Інституту філософії РАН, організатор і керівник спільних проектів із зарубіжними університетами і науковими центрами (США, ФРГ, Франції, Китаю), (Москва, Росія).

Ханжи Володимир Борисович
– доктор філософських наук, доцент, в. о. завідувача кафедри філософії та біоетики Одеського національного медичного університету (Україна).

Цимбал Тетяна – доктор філософських наук, доцент, професор ка¬федри філософії і соціальних наук ДВНЗ «Криворізький національний університет» (Україна).

Ярошенко Алла
– доктор філософських наук, професор, директор Інституту соціальної роботи та управління Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Київ, Україна).404 Not Found

Not Found

The requested document was not found on this server.


Web Server at vps456091.ovh.net