№1 (20) за 2017

Титул

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

Редакційна колегія

НАУКА І ОСВІТА В ПОСТНЕКЛАСИЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ
Назустріч 15-й річниці Українського синергетичного товариства

Вячеслав СТЕПИН
Типология научной рациональности и синергетика

Ірина ДОБРОНРАВОВА
Дескриптивність нелінійного теоретичного знання та самоорганізація нелінійної науки

Wolfgang HOFKIRCHNER
The rationale for complexity thinking and emergentist systemism
Вольфганг ГОФКІРХНЕР
Підстави для складнісного мислення і емерджентистський системізм

Елена КНЯЗЕВА
Когнитивные сети: интерактивность, интерсубъективность, синергия

Ирина ГЕРАСИМОВА
Формирование человеко-гео-космомерного мышления в инженерном образовании

Людмила ГОРБУНОВА
Трансформативне навчання дорослих: поворот до «цілісного розуміння» людини

ОСВІТА У ПРОСТОРІ КУЛЬТУРИ

Теодор АДОРНО
Теорія напівосвіти

Марія КУЛТАЄВА
Освіта та її деформації у сучасній культурі: до актуальності теорії напівосвіти Т. Адорно у сучасних соціокультурних контекстах

УКРАЇНСЬКА ОСВІТА: ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ

Сергій ПРОЛЕЄВ, Вікторія ШАМРАЙ
Компетентнісний підхід у філософії освіти: можливості і проблеми

Євген МУЛЯРЧУК
Покликання як мотивуючий чинник розвитку освіти в Україні

ФІЛОСОФІЯ В КУЛЬТУРІ: СТРАТЕГІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Ірина СТЕПАНЕНКО
Людинотворчий потенціал філософії: стратегічні перспективи вищої освіти

Мария ПРЕДЕИНА
Должна ли философия быть массовой

Ольга ГАЙДАМАЧУК
Детонація як граматологічна версія читання філософських текстів

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ: ПАРАДИГМАЛЬНІ РОЗВІДКИ

Віктор ЗІНЧЕНКО
Модель інструменталізму у філософії освіти прагматизму та неопрагматизму

Світлана ЧЕРЕПАНОВА
Мистецтво в системі філософії освіти. Ч.1.

ТРАНСКУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР НАУКОВОГО ЖИТТЯ

Славомир ШТОБРИН
VII Конгрес Товариства Філософської педагогіки (TPF)

Бланка КУДЛАЧОВА
Центрально-Європейське Товариство з філософії виховання (CEUPES)

Ірина ПРЕДБОРСЬКА
Континентальна педагогіка очима учасників симпозіуму CEUPES (17-18 жовтня 2016 року)

Contents

Вимоги до оформлення статей

Вихідні відомості

Додати коментар


Захисний код
Оновити

404 Not Found

Not Found

The requested document was not found on this server.


Web Server at vps456091.ovh.net