№2 (19) за 2016

Документ без названия Титул
  • 1.jpg
  • 22.jpg
  • 33.jpg

Редакційна колегія

СОЦІАЛЬНА ТЕОРІЯ В КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОСТІ

Панос ЕЛІОПУЛОС
Управління знаннями в сучасних демократіях і проблема істини

Златислав ДУБНЯК
Модерна радикалізація історії як процесу навчання

ОСВІТА У ФОКУСІ ЦІННОСТЕЙ ТА МОТИВАЦІЙ

Григорий ГУТНЕР
Научные и утилитарные задачи. К вопросу о мотивации при изучении наук

Олександр ПОЛІЩУК, Олена ПОЛІЩУК
Концепція колективної дії як ціннісне підґрунтя теорії освіти

Віктор ЗІНЧЕНКО
«Новий гуманізм»: інтегративна система філософії освіти, етики, соціального менеджменту та педагогіки

ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА: ІМПЕРАТИВИ, МОЖЛИВОСТІ І РИЗИКИ

Вікторія ШАМРАЙ
Освіта та політика в глобалізованому світі

Сергій ПРОЛЕЄВ
Філософські компетентності: якими їм бути?

Людмила ГОРБУНОВА
Ключові компетенції у транснаціональному освітньому просторі: визначення та імплементація

Олег ГІРНИЙ
Ефективність безплатної освіти, або ще раз про стипендії

Тео ВУБЕЛЬС, Сергій КУРБАТОВ
Якість вищої освіти та сучасні дослідження в цій галузі
Інтерв’ю Сергія Курбатова з президентом Європейської асоціації дослідників освіти (EERA) Тео Вубельсом

ОСВІТНІ ОРІЄНТИРИ В ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІЙ ОПТИЦІ

Віктор КОЗЛОВСЬКИЙ
Витоки і принципи Кантової прагматичної антропології

Білл ДІМОПУЛОС
Віталістичні компоненти ніцшеанської людини: суспільство, культура, освіта

Наталья ИЩЕНКО
Аналитика Dasein М. Хайдеггера в образовательной перспективе

ОСВІТНІ СИСТЕМИ В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

Олатуньї А. УЙШАЙЛ
Освіта як зразок для екзистенціальних імперативів і соціального порядку в Африці

Роберт ПАВЛАК
Шкільна реформа та освітні нерівності в посткомуністичній Польщі

БІОЕТИКА: ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПРОЕКТ

Анна ГУБЕНКО
Модели интегративной биоэтики в разных странах

Фріц ЯР
Наука про життя та моральне виховання

Ганс-Мартін ЗАСС
Засади біоетики з протестантської традиції

Лариса КИЯЩЕНКО
Идея трансверсума – среда порождения смысла в трансдисциплинарном опыте

ТРАНСКУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР НАУКОВОГО ЖИТТЯ

Ольга ГОМІЛКО
Повернення Арістотеля: Cвітовий Філософський Конгрес «Філософія Арістотеля» (Афіни, 9 -15 липня 2016 р.)

Тетяна МАТУСЕВИЧ
Цінності та ідеали: теорія і практика.
Огляд XI Всесвітнього конгресу Міжнародного товариства універсального діалогу (ISUD), Варшава, 11-16 липня 2016 р.

Ольга ГОНЧАРЕНКО
Філософія Казимира Твардовського: історія і сучасні інтерпретації
Огляд Симпозіуму, присвяченому 150-й річниці з дня народження Казимира Твардовського, Львів, 7 листопада 2016 р.

Ганна ГУБЕНКО
Інтегративна педагогічна біоетика як перспектива освітнього дискурсу
Інформаційний огляд Шостого Національного Конгресу з біоетики, Київ, 27–29 вересня 2016 р.

АКТУАЛЬНІ ВИДАННЯ

Дмитро ШЕВЧУК
Чому потрібна революція у школі?
Рецензія на книгу: Кен Робінсон і Лу Ароніка. Школа майбутнього. Революція, що назавжди змінить освіту

Contents

Вимоги до оформлення статей

Вихідні відомості

Додати коментар


Захисний код
Оновити

404 Not Found

Not Found

The requested document was not found on this server.


Web Server at vps456091.ovh.net