№1 (16) за 2015

Титул

  • ti 1
  • ti 2
  • ti 3

Редакційна колегія

 

ОСВІТА В «СУСПІЛЬСТВІ ЗНАНЬ»

Andrew FEENBERG, Petar JANDRIĆ
The Bursting Boiler of Digital Education: Critical Pedagogy and Philosophy of Technology 

Ольга ГОМІЛКО
Суспільство знань як виклик раціональності

 

СОЦІАЛЬНА ТЕОРІЯ І ОСВІТА В КОНТЕКСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОСТІ

Юрген ГАБЕРМАС
До реконструкції історичного матеріалізму. ІІ Ідентичність

Вікторія ШАМРАЙ.
Інституційна криза освіти: соціокультурні виклики сучасності

Людмила ГОРБУНОВА
Досвід лімінальності: соціально-антропологічне  обгрунтування трансформативного навчання 

Френсіс ФУКУЯМА, Сергій КУРБАТОВ
Інтерв’ю Сергія Курбатова з директором Центру демократії, розвитку та верховенства права Стенфордського університету Френсісом Фукуямою

 

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ В ПОЛЬЩІ

Славомір ШТОБРИН
Становище філософії освіти в Польщі в кінці ХХ – на початку ХХІ ст.

 

ОСВІТА І НАУКА В ПОСТНЕКЛАСИЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ

Ирина ДОННИКОВА
Постнеклассическое гуманитарное знание: границы и возможности 

Лидия БОГАТАЯ
Трансдисциплинарность: постнеклассический ракурс рецепции

 

ПЕДАГОГІКА В ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ

Віктор КОЗЛОВСЬКИЙ
Педагогіка в світлі моральної антропології  І.Канта 

 

 

СУЧАСНІ ОСВІТНІ СТРАТЕГІЇ І ПРАКТИКИ

Марина ПРЕПОТЕНСЬКА
Урбаністика в освітньому процесі. Ментальні мапи міста

Тетяна МАТУСЕВИЧ
Протистояння й досі триває… (Реферативно - аналітичний огляд звіту Комісії з гендеру, нерівності та влади Лондонської школи економіки та політичних наук (LSE) 

Світлана СИЛКІНА
«Новий гуманізм» як світоглядна засада освітньої стратегії ЮНЕСКО

Ольга ЗОЛОТАРЬОВА,  Ольга БРЕЖНЄВА-ЄРМОЛЕНКО
Підготовка викладацького складу вищих навчальних закладів України до широкого впровадження форм і методів дистанційної освіти

 

ПРЕЗЕНТАЦІЇ ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІХ ВИДАНЬ

Шевчук Дмитро
Як наше Я «вплітається» у мережі соціального простору…

Рецензія на монографію: Андрій Артеменко.«Топологія Я в мережевих структурах соціуму». – Харків, 2013. – 344 с.

Ірина Предборська
Освіта для дорослих
: релевантні стратегії в епоху глобалізації.
Рецензія на монографію: Л.С.Горбунова. «Філософія трансформативної освіти для дорослих: університетські стратегії і практики». – Суми: Університетська книга, 2015. – 710 с.

Тарас Фініков
Книга, яку варто прочитати

Рецензія на монографію: Сергій Курбатов.  «Феномен університету в контексті часових та просторових викликів». – Суми: Університетська книга, 2014. – 262 с.

Наталія Кочубей
Освіта – це простір свободи.

Рецензія на монографію: Світлана Ганаба. «Філософія дидактики: контексти, стратегії, практики» - Суми: Університетська книга, 2015. – 334 с.

Володимир Бех
Вища освіта України в загальноцивілізаційному контексті.

Рецензія на монографію: В.І. Рябченко. «Вища школа України в загальноцивілізаційному контексті: соціально-філософський аналіз з позицій світоглядно-компетентнісного підходу». – К.: Фітосоціоцентр, 2015. - 674 с.  

Світлана Ганаба
У пошуках смислу політичного.

Рецензія на монографію: Дмитро Шевчук. « Смисл і межі політичного: філософська інтерпретація». – Острог: Вид. НаУОА, 2014. – 374 с. 

 

Вимоги до оформлення статей

 

Вихідні відомості

 

 

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

404 Not Found

Not Found

The requested document was not found on this server.


Web Server at vps456091.ovh.net