№1 (1) за 2005

12005ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ

 

Віктор АНДРУЩЕНКО

Філософія освіти ХХІ століття: пошук пріоритетів

 

Володимир ШЕВЧЕНКО

Філософія освіти: проблеми самовизначення

 

Владлен ЛУТАЙ

Про стан розробки концептуальних засад філософії освіти в Україні та їх впровадження в педагогічну практику

 

СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ВИМІР ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ

 

Микола МИХАЛЬЧЕНКО

Філософія освіти і соціокультурна теорія

 

Віктор ПАЗЕНОК

Гуманістичний принцип сучасної філософії освіти

 

Ірина РАДІОНОВА

Теоретичні інтенції і практичний досвід критичної педагогіки

 

Сергій КЛЕПКО

Громадянська освіта: утопії, моделі, філософії

 

Ірина ДОБРОНРАВОВА

Філософія освіти в епоху постнекласичної науки

 

Костянтин КОРСАК

Формування філософії нанотехнологій і освіта України

 

ФІЛОСОФСЬКОПЕДАГОГІЧНА АНТРОПОЛОГІЯ

 

Віталій ТАБАЧКОВСЬКИЙ

Проблеми педагогіки у світлі сучасної філософської антропології

 

Марія КУЛТАЄВА

Педагогічне мислення як регіональна онтологія і епістемологічна ситуація

 

Вікторія ГАЙДЕНКО,

Ірина ПРЕДБОРСЬКА

Відчуження знання як проблема філософії освіти: теорії, практики, парадокси, політики та перспективи

 

ОСВІТНІ ПРАКТИКИ І СТРАТЕГІЇ

 

Анатолій ЛОЙ

Трансформація філософської освіти в контексті соціальних змін

 

Тамара ЯЩУК

«Європейський вибір» у викладанні філософії у вузі

 

Володимир РАТНІКОВ

Раціональність як пріоритетна ідея у вузівському курсі філософії

 

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ

 

Ігор БИЧКО

Пізнання як навчання: спроба історикофілософської розвідки

 

Ада БИЧКО

Національні аспекти філософської освіти в Україні

 

Наталія ШАКУН

Особливості інтерпретації історії в класичній українській філософськоосвітній думці

 

ДИДАКТИЧНІ ІННОВАЦІЇ: ПРОЕКТИ І ДОСВІД

 

Лев ТАРАСОВ,

Тетяна ТАРАСОВА

Зміна глобальної стратегії мислення і нова концепція шкільних підручників

 

 

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

404 Not Found

Not Found

The requested document was not found on this server.


Web Server at vps456091.ovh.net