№1 (3) за 2006

12006ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ

 

Віктор АНДРУЩЕНКО

Філософія освіти ХХІ століття: у пошуках перспективи (продовження)

 

Сергій КЛЕПКО

Інтеграція і поліморфізм знання у вищій освіті. Частина ІІ

 

СУЧАСНІ МЕТОДОЛОГІЇ ОСВІТИ

 

Олена ПИВОВАРОВА

Латеральне мислення та методи його розвитку

 

Оксана РОБУЛЬ

Синергетика як інноваційна методологія педагогічної освіти

 

СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ВИМіР ФіЛОСОФії ОСВіТИ

 

Анджей ГОФРОН

Філософськокомунікативні аспекти освіти

 

Вікторія ГАЙДЕНКО

Гендерна освіта для мінливого світу

 

Ірина БУШМАН

Національна самоідентифікація як фактор соціокультурного розвитку

 

Володимир РЯБЧЕНКО

Про мораль, закон, справедливість.

 

ОСВІТА В КОНТЕКСТАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

 

Надія СКОТНА

Україна і світ у контексті цивілізаційної виховної стратегії

 

Виктор БУРЯК

Образование в информационном обществе

 

Вадим МУДРАК

Інформаціологічні тенденції розвитку вищої освіти України в глобальному світовому просторі

 

ФІЛОСОФСЬКОПЕДАГОГІЧНА АНТРОПОЛОГІЯ

 

Марія КУЛТАЄВА

Нова німецька еволюційна педагогіка: тенденції і можливості

 

Ірина СТЕПАНЕНКО

Відповідальне ставлення особистості до життя: структурно функціональний вимір. Стаття І

 

Тавріда ХОРОЛЬСЬКА

Своєрідність інтерпретації існування і сутності людини М. І. Пироговим

 

ОСВІТА І НАУКА В ПОСТНЕКЛАСИЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ

 

Владимир БУДАНОВ

Методология и принципы синергетики

 

ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА У ФІЛОСОФСЬКИХ РЕФЛЕКСІЯХ

 

Беата ГОФРОН

Головні пріоритети освітньої політики початку XXI ст.

 

Григорій ДАШУТІН

Гуманістичні виміри політичного ідеалу сучасної України

 

ОСВІТА І РЕЛІГІЯ: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМИН

 

Анатолій КОЛОДНИЙ

Світськість державної освіти демократичної України

 

Михайло БАБІЙ

Релігійний компонент у світській школі за умов свободи совісті: український і міжнародний правовий контекст

 

Наталія ГАВРІЛОВА

Розвиток православної освіти в сучасній Україні

 

ОСВІТНІ СТРАТЕГІЇ І ПРАКТИКИ

 

Лев ТАРАСОВ,

Татьяна ТАРАСОВА,

Наталья КОЧУБЕЙ

Инновационный образовательный проект «Экология и развитие» как открытая саморазвивающаяся система.

 

Евгений ЛЕБЕДЬ

Природа в структуре образования

 

ПРЕЗЕНТАЦІЇ ФІЛОСОФСЬКООСВІТНІХ ВИДАНЬ

 

Надія ГРИГОРОВА

Філософія освіти на Слобожанщині

 

Ірина ПРЕДБОРСЬКА

Про «людське в людині» з позицій психосинергетики або про філософськоосвітній потенціал монографії І. ЄршовоїБабенко

 

Віра МОВЧАН,

Валерій СКОТНИЙ

Українське мистецтво: традиції діалогу культур

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

 

Ольга ПЛАХОТНІК

Мозаїчність бачення чи невдала оптика? — Рефлексії з приводу Всеукраїнської науковопрактичної конференції „Американська філософія освіти очима українських дослідників»

 

Людмила ФИЛИПОВИЧ

Міжнародний науковопрактичний семінар «Законодавство України про освіту і Церква»

 

Леся ЧЕРВОНА

Презентація журналу „Філософія світи"

 

 

 

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

404 Not Found

Not Found

The requested document was not found on this server.


Web Server at vps456091.ovh.net