№2 (4) за 2006

22006ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ

 

Микола ЄВТУХ,

Іван ВОЛОЩУК

Гносеологічний фокус трансформаційних змін філософії освіти

 

Володимир РИЖКО

Про філософію освіти: як вона можлива

 

СУЧАСНІ МЕТОДОЛОГІЇ ОСВІТИ

 

Ирина ЕРШОВА-БАБЕНКО,

Святослав КОРНИЕНКО

Психосинергетические основания концептуально-стратегической модели высшего образования

 

Олена КОМАР

Конструктивістська парадигма освіти

 

Людмила ГОРБУНОВА

Хаос versus порядок як контроверза мислення у кризовій культурі. Стаття ІІ

 

СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ВИМІР ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ

 

Олена ЖОРНОВА

Суб’єкт соціокультурної діяльності: науково-теоретичне обгрунтування вимірів вищої освіти.

 

Тетяна АНДРУЩЕНКО

Філософська сутність та предметне поле естетичного

 

ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНА АНТРОПОЛОГІЯ

 

Вікторія ГАЙДЕНКО

Філософія освіти в Бразилії: критична педагогіка Пауло Фрейре

 

Володимир РЯБЧЕНКО

Біологічні, екологічні і соціальні системи та проблема компетентності людини: соціально-філософський аспект

 

ОСВІТА І НАУКА В ПОСТНЕКЛАСИЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ

 

Виктор МАКАРЕНКО

Наука и власть: контекст социальной истории науки

 

Микола ТУР

Некласичні підходи рефлексії легітимаційної проблематики в контексті розвитку соціальних наук

 

Костянтин ЖОЛЬ

Методологічні проблеми теоретичного вираження результатів міждисциплінарних досліджень в постнекласичній науці

 

ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА У ФІЛОСОФСЬКИХ РЕФЛЕКСІЯХ

 

Сергій ДЕМОШЕНКО

Соціальний інститут освіти як об’єкт політичних відносин

 

Галина НЕСТЕРЕНКО

Роль системи освіти у становленні української політичної нації

 

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ

 

Марія КУЛТАЄВА

Праця М. Горкгаймера «Критика інструментального розуму» та її значення для філософії освіти

 

Макс ГОРКГАЙМЕР

Критика інструментального розуму (переклад з німецької М. Култаєвої). — Частина І

 

ОСВІТНІ СТРАТЕГІЇ І ПРАКТИКИ

 

Ігор БИЧКО

Шляхи оновлення змісту філософських курсів у вищій школі сучасної України

 

Александра АЛЕКСАНДРОВА

История философии как дело мысли

 

ОСВІТНІ СИСТЕМИ В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

 

Наталія ДЕМ’ЯНЕНКО

Педагогічна парадигма вищої школи України: генеза і еволюція

 

Ельвіра ЛУЗІК

Гуманітарна освіта при підготовці спеціалістів профільних ВНЗ України: проблеми та перспективи

 

Лариса ЗЯЗЮН

Радикалізм педагогічних рефлексій в освітньо-виховній системі Франції.

 

ПРЕЗЕНТАЦІЇ ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІХ ВИДАНЬ

 

Сергій ТАРАНОВ

Питання філософії освіти в матеріалах збірника TOTALLOGY (наукове повідомлення)

 

Юлія ДОБРОНОСОВА

Практичний контекст філософії освіти і виховання

 

Людмила ГОРБУНОВА

Синергетичні дослідження розгортаються

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

 

Наталія КОЧУБЕЙ

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ідеї, реалії та перспективи освітніх інновацій: філософія, психологія, методика»
(21 квітня 2006 р., м. Суми)

 

 

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

404 Not Found

Not Found

The requested document was not found on this server.


Web Server at vps456091.ovh.net