№1 (6) за 2007

122007ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ

 

Віктор АНДРУЩЕНКО

Педагогічна освіта: історико-філософська рефлексія для майбутнього розвитку

 

Сергій ПРОЛЕЄВ

Репресивність освіти: вимушена необхідність чи владні зазіхання соціуму?

 

СУЧАСНІ МЕТОДОЛОГІЇ ОСВІТИ

 

Вікторія ШАМРАЙ

Освітній проект модерну і суспільство сьогодення

 

Людмила ГОРБУНОВА

Складне мислення як відповідь на виклик епохи

 

СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ВИМІР ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ

 

Ольга АСТАФЬЕВА

Современная образовательная парадигма в контексте социальных и культурных изменений

 

Костянтин ВАЩЕНКО

Цінності освіти як предмет наукового аналізу

 

Олег ЧАБАЛА

Болонський процес як одна з провідних тенденцій глобалізації сучасної освіти

 

ОСВІТНІ СИСТЕМИ В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

 

Вікторія ГАЙДЕНКО

Філософія освіти в Австралії. Дженіфер ГОР «Боротьба за педагогіки» та якість освіти

 

Дженіфер ГОР

Феміністська педагогіка та педагогіка по-феміністськи

 

Віктор ЗІНЧЕНКО

Необіхевіоризм як соціально-філософська модель освіти, «технології поведінки» і суспільного управління

 

Беата ГОФРОН

Нерівність освітніх шансів у період трансформації суспільного ладу в Польщі

 

ОСВІТА І НАУКА В ПОСТНЕКЛАСИЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ

 

Алексей БОРИСЕНКО

Об общенаучных аспектах сущности информации

 

Эдуард КАЛИНИН

Проблема наблюдателя в современной науке и педагогике

 

Інна КНИШ

Екологічна освіта за доби постнекласики

 

ЕТИЧНИЙ ТА ЕСТЕТИЧНИЙ ДИСКУРСИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

 

Ольга ПАВЛОВА

Трансформація освітніх стратегій у некласичній естетиці

 

Олена ЛЕВЧЕНКО

Людина на перетині текстів: естетичне як етичне

 

Зореслав САМЧУК

Визначеність етичних пріоритетів як двоєдина проблема соціального буття та соціально-філософського дослідження

 

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ

 

Макс ГОРКГАЙМЕР

Критика інструментального розуму (продовження). Частина ІІІ

 

Володимир ШЕВЧЕНКО

Філософсько-освітня думка античної України

 

Віктор ДОВБНЯ

Костянтин Ушинський як фундатор філософсько-освітньої думки України

 

ОСВІТНІ СТРАТЕГІЇ І ПРАКТИКИ

 

Володимир РИЖКО

Навчальна програма з філософії та філософська рефлексія

 

Сергій КЛЕПКО

Філософія освіти в педагогічній освіті

 

Віктор ЖАДЬКО

Педагогічна діяльність як основа відродження історичної пам’яті молоді

 

ПРЕЗЕНТАЦІЇ ФІЛОСОФСЬКООСВІТНІХ ВИДАНЬ

 

Ольга ГОМІЛКО

Освіта в Україні: дух та тіло

 

Ірина ПРЕДБОРСЬКА

Гендерна освіта в русі: від теорії до практики

 

Галина НЕСТЕРЕНКО

«Нова парадигма» філософсько-освітніх розбудов (огляд статей із проблематики філософії освіти в журналі «Нова парадигма»)

 

Іван НАДОЛЬНИЙ

Історична пам’ять у розвитку духовності особистості

 

Леся ПАНЧЕНКО

Рецензія на колективну монографію «Філософські oбриси сучасної освіти».

 

 

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

404 Not Found

Not Found

The requested document was not found on this server.


Web Server at vps456091.ovh.net