№1-2 (7) за 2008

122008

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ

 

Віктор АНДРУЩЕНКО

Філософія освіти "в замежжі завтрашнього дня"

 

Василь КРЕМЕНЬ

Освіта в контексті сучасних соціокультурних змін

 

Владлен ЛУТАЙ

Сучасні філософські засади реформування української системи "освіта — наука — виробництво"

 

СУЧАСНІ МЕТОДОЛОГІЇ ОСВІТИ

 

Марина САВЕЛЬЕВА

Трансформация представлений о развитии в постнеклассической методологии

 

Людмила ГОРБУНОВА

Номадизм як спосіб мислення та освітня стратегія. Стаття І. Онтологічні засади номадичного мислення

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР

"Проблема свободы в постнеклассической парадигме"

 

СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ВИМІР ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ

 

Лідія СОХАНЬ

Драма життєвої нереалізованості: обставини життя та особиста відповідальність

 

Інна КУЗНЄЦОВА

Філософська стратегія розвитку культурно-мистецької освіти України

 

ОСВІТНІ СИСТЕМИ В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

 

Абель ФРАНКО

До класу з різними цілями: споживач vs клерк. Компаративний аналіз відносин в аудиторії в США та Іспанії

 

Володимир МАНДРАГЕЛЯ

Перспективи розвитку системи професійної військової освіти в контексті світового досвіду

 

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ

 

Макс ГОРКГАЙМЕР

Критика інструментального розуму (переклад з німецької М. Култаєвої). Частина IV

 

Віктор ДОВБНЯ

Християнська філософія доби патристики як джерело філософсько-освітніх поглядів Г.Ващенка

 

ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА У ФІЛОСОФСЬКИХ РЕФЛЕКСІЯХ

 

Валентина ВОРОНКОВА

Гуманізація освіти, науки, політики, влади, суспільства.

 

Тарас ФІНІКОВ

"Управлінська міфологія" в сучасних підходах до аналізу освіти

 

Анатолій ШАПОВАЛОВ

Євроінтеграція та освітянські реалії в Україні.

 

Євген ПІНЧУК

Філософський аналіз тенденцій капіталізації вищої освіти в Україні та світі

 

ОСВІТА І РЕЛІГІЯ: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМИН

 

Микола ЄВТУХ,

Іван ВОЛОЩУК

Модернізація навчального процесу у контексті переосмисленого усвідомлення взаємодії віри і знань

 

Людмила ТЕЛИЖЕНКО

Мистический опыт исихазма как опыт целостного состояния сознания

 

ОСВІТНІ СТРАТЕГІЇ І ПРАКТИКИ

 

Борис НОВИКОВ,

Галина КОЗЛАКОВА

Факультету соціології НТУУ "Київський політехнічний інститут" — десять років.

 

Вениамин ЦИКИН

Болонский процесс и педагогическое образование.

 

Віталій ДАРЕНСЬКИЙ

Діалог світоглядних парадигм як принцип викладання філософії в системі вищої освіти

 

Сергій КУРБАТОВ

Університетські рейтинги як індикатор стану освіти.

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

 

Ольга ГОМІЛКО

Глобальність світу та єдність думки: за матеріалами позачергового світового філософського конгресу (Делі, Індія, 15-17 грудня, 2006)

 

Ірина СТЕПАНЕНКО

Учитель у соціокультурних контекстах суспільства знань: вимоги, перспективи і ризики (інформація про роботу VIII міжнародної науково-практичної конференції "Освіта і доля нації")

 

Ольга ГРИВА

Каким быть образованию будущего? (Итоги II Международного гуманитарного форума Возрождение, обновление и развитие человека")

 

 

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

404 Not Found

Not Found

The requested document was not found on this server.


Web Server at vps456091.ovh.net