№1-2 (9) за 2010

122010

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ

 

Зореслав САМЧУК

Концептуальні пріоритети науково-освітньої сфери як елемент системи суспільної модернізації

 

Пітер МАКЛАРЕН

Наталія ХАРАМІЙО

Ні неомарксистський, ні постмарксистський, ні марксовий, ні автономістський марксизм: рефлексія на революційну (марксистську) критичну педагогіку


Пітер МАКЛАРЕН

Революційна критична педагогіка у ХХІ ст.Відповіді на запитання Ірини Предборської

 

 

СУЧАСНІ МЕТОДОЛОГІЇ ОСВІТИ

 

Юрген ГАБЕРМАС

Пост метафізичне мислення.Розділ 1.Повернення до метафізики?

 

Людмила ГОРБУНОВА

Номадизм як спосіб мислення та освітня стратегія. Стаття 2. Концепти та метафори

 

Сергій КУРБАТОВ

Людиноцентристська парадигма як інструмент ефективної інтернаціоналізації в галузі освіти

 

ОСВІТНІ СИСТЕМИ В МУЛЬТИ КУЛЬТУPHОМУ ПРОСТОРІ

 

Джо БІШОП

Американська перспектива щодо особистісно-орієнтованої освіти

 

Віктор ЗІНЧЕНКО

Інституалізація моральної свідомості як передумова суспільного розвитку в західній соціальній філософії освіти

 

ОНТОЛОГІЧНІ КОНТЕКСТИ ОСВІТИ

 

Володимир БЕХ

Юлія БЕХ

Інформаційна єдність соціальних систем або нова роль науки і освіти у формуванні онтологічної основи сучасного світу

 

Сергій КЛЕПКО

Онтологічні проблеми в предметному полі філософії освіти

 

СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ВИМІР ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ

 

Світлана ЧЕРЕПАНОВА

Ціле покладання філософії освіти: становлення суб’єкта культури

 

Петро ЛІСОВСЬКИЙ

Концепт духовного капіталу як філософська рефлексія в сучасній освіті України

 

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ

 

Віктор ДОВБНЯ

Соматичність буття «вольової, характерної людини» у філософсько-педагогічній концепції Григорія Ващенка

 

Наталія РАДІОНОВА

Культурно-історичні передумови становлення філософської освіти на Слобожанщині XIX ст

 

АКСІОЛОГІЧНІ РЕФЛЕКСІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

 

Світлана ХРИПКО

Аксіологія освіти як таїна покликання і духовна сутність вартості буття

 

Олександр ПРОЦЕНКО

Підприємництво в системі ціннісних орієнтирів

 

Павло ДАВИДОВ

Освіта як особистісна (індивідуальна) цінність

 

ОСВІТНЯ КОМУНІКАЦІЯ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

 

Наталія РАДЧЕНКО

Феномен діалогу в освітньому процесі

 

Ганна ЯЦЕНКО

Інтенсифікація процесу комунікації у віртуальному навчальному середовищі

 

Вадим МУДРАК

Інформаціологічна модель професійно-педагогічної компетентності сучасної системи вищої освіти України

 

ПРЕЗЕНТАЦІЇ ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІХ ВИДАНЬ

 

Сергій КРИМСЬКИЙ

Рецензія на навчальний посібник «Філософія»

 

Віталій ЛЯХ

Рецензія на навчальний посібник «Філософія»

 

Валентин ПОМОГАЙБО

Як упорядкувати хаос знань? Рецензія на монографію «Наукова робота і управління знаннями» 

Рецензія на монографію «Філософія освіти в європейському контексті»

 

Віра МОВЧАН

Любов ДАЦЮК

Спілкування у просторі культури як обмін духовними цінностями: деякі міркування з приводу навчального видання

 

Світлана КУЦЕПАЛ

Рецензія на навчальний посібник «Філософія освіти»

 

Петро КРАВЧЕНКО

«Філософські обрії» сучасної української освіти

 

Інна КУЗНЄЦОВА

Філософія сучасної культурно-мистецької освіти: цілісність світобачення через синергетичне мислення (огляд статей)

 

Bіталій ШЕВЧЕНКО

Рецензія на навчально-методичний посібник з курсу «Аксіологія освіти»

 

 

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

404 Not Found

Not Found

The requested document was not found on this server.


Web Server at vps456091.ovh.net