№3 (5) за 2006

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ32006

Тетяна СУХОДУБ

Європейський вектор вітчизняної освіти: проблеми та перспективи

Сергій КЛЕПКО

Інтеграція і поліморфізм знання у вищій освіті. Частина ІІІ

 

СУЧАСНІ МЕТОДОЛОГІЇ ОСВІТИ

Любов БЕВЗЕНКО

Суспільство ризику та напрямки пошуку адекватних освітянських стратегій

 

СИНЕРГЕТИКА В ОБРАЗОВАНИИ: ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДОЛОГИИ
(круглый стол в редакции журнала «Філософія освіти»)

 

ОСВІТА В КОНТЕКСТАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Микола МИХАЛЬЧЕНКО,
Григорій ДАШУТІН

Глобалізація як перехід від традиційних українських політичних цінностей до загальносвітових: міра необхідності для України

Борис БРАТАНІЧ

Освітній маркетинг у контексті глобалізації

 

ФІЛОСОФСЬКО ПЕДАГОГІЧНА АНТРОПОЛОГІЯ

Юлия ШИЧАНИНА

Супермен как феномен современной культуры: актуальные трансформации

Валентина ВАКУЛЕНКО

Педагогічна акмеологія: досягнення й проблеми

 

ОСВІТА І НАУКА В ПОСТНЕКЛАСИЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ

Ірина ДОБРОНРАВОВА

Фундаментальна наука – фундаментальна освіта

Валентин ЛУКЬЯНЕЦ,
Ольга СОБОЛЬ

Горизонты гуманитарии: проблема постчеловеческого будущего

Мария НЕСТЕРОВА

Обучение как средство нелинейной стратегии управления

 

ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА У ФІЛОСОФСЬКИХ РЕФЛЕКСІЯХ

Іван НАДОЛЬНИЙ

Національна самосвідомість як чинник державотворення

Зореслав САМЧУК

До питання про етичні береги і обереги сучасної суспільнополітичної дійсності України

Євген МАРЧЕНКО

Світоглядна еволюція європейської філософії щодо ідей справедливості

Ян де ГРУФ

Свобода вибору в освіті: передумови сучасної демократії

 

ОСВІТА І РЕЛІГІЯ: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМИН

Юрій ТЕРЕЩЕНКО

Віра як світоглядний креатив життєдіяльності людини

Олег КОЗЛОВСЬКИЙ

Проблема специфіки «релігійної свідомості» у сучасній філософії

 

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ

Макс ГОРКГАЙМЕР

Критика інструментального розуму (продовження) (переклад з німецької М. Култаєвої)

 

ОСВІТНІ СТРАТЕГІЇ І ПРАКТИКИ

Микола ЛУКАШЕВИЧ,
Володимир РЯБЧЕНКО

Проблема цілісного сприйняття особистості студента у контексті соціокультурного середовища ВНЗ: соціальнофілософський аспект

Наталія БУЛГАКОВА

Формування світорозуміння у майбутніх випускників технічного університету

Віктор ЖАДЬКО

Творчість як чинник формування духовності

 

ДИДАКТИЧНІ ІННОВАЦІЇ: ПРОЕКТИ І ДОСВІД

Лев ТАРАСОВ,
Татьяна ТАРАСОВА

О потенциале саморазвития ребёнка и возможностях повышения уровня обучения математике в начальных классах

Людмила ГОРБУНОВА

Дидактичні інновації «WORLDDIDAC 2006»: світовий контекст та проблеми розвитку

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Ірина СТЕПАНЕНКО

Пріоритети і цінності сучасної освіти: педагогічне самовизначення України
(інформація про роботу VІІ міжнародної науково практичної конференції «Освіта й доля нації»)

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

404 Not Found

Not Found

The requested document was not found on this server.


Web Server at vps456091.ovh.net