№1-2 (10) за 2011

122011Вільям Л. МАКБРАЙД

Викладання соціальної та політичної філософії з точки зору західної і незахідної перспектив

 

Людмила ГОРБУНОВА

Номадизм як спосіб мислення та освітня стратегія. Стаття 3 Епістемологічна позиція.

 

Юрген ГАБЕРМАС

Постметафізичне мислення II. Прагматичний поворот (продовження)

 

Людмила ГОРБУНОВА,

Наталія ЗГЛІНСЬКА,

Сергій ПРОЛЕЄВ,

Галина ГАМРЕЦЬКА,

Ольга ГОМІЛКО,

Ольга ГОРБАЧУК-НАРОВЕЦЬКА,

Марина ГРИЦЕНКО,

Ірина ПРЕДБОРСЬКА,

Світлана СИЛКІНА,

Анна МАРТЮШЕВА,

Михайло БЕЙЛІН,

Лідія ГАЗНЮК,

Зореслав САМЧУК

Методологічний семінар «Трансгуманітарність як чинник розвитку сучасної науки і освіти»

 

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ

 

Ірина ПРЕДБОРСЬКА

Філософсько-педагогічна концепція В Зеньковського (до 130-річчя з дня народження)

 

Віктор ДОВБНЯ

Українська філософія як фундаментальна основа педагогічного світогляду Г. Г. Ващенка

 

Ольга ГОНЧАРЕНКО

Філософія освіти С. Балея

 

Віктор САВЕЛЬЄВ,

Світлана ПОВТОРЕВА

Остання конференція М. М. Вернікова на Львівщині і Тернопільщині

 

ОСВІТНІ СИСТЕМИ В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

 

Світлана ЧЕРЕПАНОВА

Філософія освіти: західне та східне мислення в координатах культури

 

Тетяна ГРИЦЕНКО

Мультикультурні практики у вищій освіті США: досвід теоретичного та практичного осягнення.
Стаття перша. Подолання відносин домінування і підкорення як одна з методологічних стратегій мультикультурної освіти

 

ОСВІТА І НАУКА В ПОСТНЕКЛАСИЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ

 

Ірина ДОБРОНРАВОВА

Постнекласичне знання як процес – форми організації та самоорганізації

 

Наталія КОЧУБЕЙ

Складність як концепт сучасного освітнього дискурсу

 

Лидия БОГАТАЯ

Освоение многомерных коммуникаций

 

ФІЛОСОФІЯ ПОЖИТТЄВОГО НАВЧАННЯ

 

Олена ЛАЗОРЕНКО

Філософія освіти дорослих в контексті практичної парадигми пожиттєвого навчання: європейський приклад для України

 

Олена КОВАЛЕНКО

Запити трансформаційних інновацій в освіті дорослих

 

ФІЛОСОФІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ

 

Надія АДАМЕНКО

«Спільнота дослідників» М. Ліпмана: філософські запитування, обговорення, аргументації та контраргументації вустами дітей

 

Юлія КРАВЧЕНКО

Філософія для дітей: вимога часу

 

Ольга ГОРБАЧУК-НАРОВЕЦЬКА

Філософія для дітей: південнокорейський досвід

 

ФЕНОМЕН УНІВЕРСИТЕТУ В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ

 

Сергій КУРБАТОВ

Дистанційна освіта як сутнісна складова інноваційної діяльності сучасного університету

 

Мар’яна КОЛОТИЛО

Співвідношення впливу національної держави та влади ринку у формуванні місії сучасного Університету

 

Антоніна МАШТАЛЕР

Інформація і знання як умови креативної інфраструктури «суспільства знань»

 

ОСВІТА В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

 

Віктор ГОРЛИНСЬКИЙ

Освіта в інтересах безпеки і сталого людського розвитку: аксіологічний вимір

 

Віталій ІГНАТЬЄВ

Перспективи та суперечності розвитку націософії у контексті глобалізації

 

ОСВІТНІ СТРАТЕГІЇ І ПРАКТИКИ

 

Мария НЕСТЕРОВА

Когнитивный подход в практике корпоративного обучения

 

Сергій РУДИШИН

Філософські основи екологічної освіти: генезис, сучасні тенденції розвитку

 

Лідія ТАРАПАТА-БІЛЬЧЕНКО

Педагогічний азимут та світоглядні горизонти філософії музики

Додати коментар


Захисний код
Оновити

404 Not Found

Not Found

The requested document was not found on this server.


Web Server at vps456091.ovh.net