№1 (12) за 2013

 

12013

ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНІ ОБРІЇ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

  

Василь КРЕМЕНЬ

Інноваційна людина як мета сучасної освіти

 

Владимир БУДАНОВ

Образование эпохи антропологического перехода

 

Вікторія ШАМРАЙ

Освіта в системі гуманітарних технологій

 

Світлана СИЛКІНА

Синергійна антропологія як чинник формування нової гуманітарної парадигми

 

ОСВІТНІ ПЕРСПЕКТИВИ ПОСТМЕТАФІЗИЧНОГО МИСЛЕННЯ

 

Юрген ГАБЕРМАС

Постметафізичне мислення. ІІІ. Між метафізикою і критикою розуму (продовження)

 

Людмила ГОРБУНОВА

Феномен навчання у світлі комунікативної філософії Ю. Габермаса.

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ СТРАТЕГІЇ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ: ФЕНОМЕНОЛОГІЯ І ГЕРМЕНЕВТИКА

 

Андрій БОГАЧОВ

Герменевтична істина й давньогрецький логос

 

Вахтанґ КЕБУЛАДЗЕ

Феноменологія і герменевтика як методологічні стратегії в сучасній українській філософії та гуманітаристиці

 

ПАРАДИГМАЛЬНІ РОЗВІДКИ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ

 

Ірина СТЕПАНЕНКО, Наталія СТЕПАНЕНКО

Філософія мистецтва жити: концептуальні контури і освітні імплікації у суспільстві ризику

 

Віктор ЗІНЧЕНКО

Соціокультурна глобалізація, трансформації наукового знання і постмодерна парадигма в соціальній філософії освіти

 

Олексій ІЛЛЯШУК

Тенденції західної «просвітницької філософії освіти» в контексті сучасного суспільного розвитку

 

ОСВІТА В ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНОМУ ДИСКУРСІ

 

Елена ГРЕБЕНЩИКОВА, Лариса КИЯЩЕНКО

Трансдисциплинарные основания инноваций в образовании

 

Ирина КУЖЕЛЕВА-САГАН

«Реперные точки» междисциплинарной рефлексии по проблематике влияния новых медиа на сознание и поведение молодежи

 

ФІЛОСОФІЯ СТАТІ ТА ГЕНДЕРУ В ОСВІТНЬОМУ КОНТЕКСТІ

 

Світлана КРИЛОВА, Назіп ХАМІТОВ

Краса жінки в життєвому та освітньому просторі: підходи метаантропології і андрогін-аналізу

 

Марина ПРЕПОТЕНСЬКА

Мегаполіс як середовище комунікації. Гендерний аспект та освітня перспектива

 

ФІЛОСОФСЬКА ОСВІТА: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

 

Надія КОРАБЛЬОВА

Українська філософія — суб’єкт, який вимагає діалогу

 

Валерий КАПЧЕЛЯ

Место и роль философии в современном высшем образовании (на примерах Республики Молдова)

 

ОСВІТНІ СИСТЕМИ, СТРАТЕГІЇ І ПРАКТИКИ

 

Тетяна ЦИМБАЛ

Освітньо-виховні практики сьогодення: сприяння буттєвісному укоріненню та самотворенню людини

 

Василь БАРАНІВСЬКИЙ

Фізичне виховання особистості як проблема сучасної філософії освіти

 

Самира МИР-БАГИРЗАДЕ

Система образования и воспитания на мусульманском Востоке

 

Krzysztof KAMINSKI

Philosophy in Pedagogical Studies

 

Content

 

Наші автори

  

Our authors

Додати коментар


Захисний код
Оновити

404 Not Found

Not Found

The requested document was not found on this server.


Web Server at vps456091.ovh.net