№1-2 (8) за 2009

122009ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ

Віктор АНДРУЩЕНКО
Майбутнє університетів в контексті протиріч XXI століття: академічний прогноз

Микола МИХАЛЬЧЕНКО
Постколоніальний синдром на пострадянському просторі і шляхи розвитку освіти

Віталій ЛЯХ
Інформаційне суспільство і пошуки нової освітньої парадигми

Анатолій ЄРМОЛЕНКО
Освіта як формування практичного розуму. Відповіді на запитання Ганни Крицької

СУЧАСНІ МЕТОДОЛОГІЇ ОСВІТИ

Назіп ХАМІТОВ
Креативність як фундаментальний концепт сучасної філософії освіти

Оксана НАДИБСЬКА

Епістемологічний дискурс соціогуманітарного дослідження пріоритетів

ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНА АНТРОПОЛОГІЯ

Марія КУЛТАЄВА
Філософсько-антропологічне обґрунтування культури свободи та його освітні імплікації (теоретичний досвід сучасної німецької філософської думки)

Михайло БОЙЧЕНКО
Цінності як категорія філософії освіти (соціально-філософський та філософсько-антропологічний ракурси)

СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ВИМІР ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ

Тетяна ЩИРИЦЯ
Соціальна етика: предмет, завдання, методологія

Ольга БОНДАРЕНКО
Ментальність як фактор освітньої культури

Світлана ЧЕРЕПАНОВА
Філософія освіти в онтологічному вимірі: цілісність буття людини та буття культури

Віктор ГАДЯЦЬКИЙ
Тоталітаризм на рівні особистості та його подолання

ОСВІТА В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНИХ РЕАЛІЙ

Олег КУКЛІН
Освіта як соціальна система: економічні аспекти функціонування

Ростислав ПАШОВ, Наталія ХОВРИЧ
Академічний капіталізм як руйнівна продуктивна сила в системі освіти

ОСВІТНІ СИСТЕМИ В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

Людмила ГОРБУНОВА, Ірина ПРЕДБОРСЬКА,
Кетлін ДЖИЛЛ, Михайло СТЕПКО,
Ольга ГОМІЛКО, Олексій ШЕВЧЕНКО,
Наталія КОЧУБЕЙ, Антоніна КОРЕЦЬКА,
Оксана ЛЯХВАЦЬКА, Михайло БОЙЧЕНКО,
Ольга ГРИВА, Марина ГРИЦЕНКО,
Тетяна ГРИЦЕНКО, Ольга САДИКОВА
Мультикультуралізм як теоретична та практична проблема: орієнтири для освіти. Круглий стіл в редакції журналу «Філософія освіти»

Віктор ЗІНЧЕНКО
Соціально-філософський аспект сучасних західних концепцій суспільної інституалізації освіти

ПЕДАГОГІКА У ФІЛОСОФСЬКИХ РЕФЛЕКСІЯХ

Ірина ПРЕДБОРСЬКА
Революційна педагогіка П. Макларена: інформативно-аналітичний огляд.

Віктор ВІКТОРОВ,
Володимир ПРИХОДЬКО
Значення, роль та сенс макропедагогіки для сучасної України

КОМПЕТЕНТНІСТЬ В ОСВІТНІХ ЗАПИТАХ

Сергій КЛЕПКО
Курикулум як архітектура освіти: інституційні, стратегічні і тактичні аспекти

Зореслав САМЧУК
Світоглядні орієнтири як концептуальна передумова генерування національної рамки кваліфікацій

Олена СЛЮСАРЕНКО
Кваліфікаційна критеріальність компетентності: понятійно-методологічні аспекти

ОСВІТНІ СТРАТЕГІЇ І ПРАКТИКИ

Світлана КРИЛОВА
Гендерні стратегії та цілісність особистості в освітньому просторі: екзистенційні та соціальні виміри

Віра ДАРЕНСЬКА
Українознавство як інтегративна культурологічна дисципліна

Владимир ДУДАРЕВ
Некоторые проблемы преподавания курса культурологии в вузах Украины

ПРЕЗЕНТАЦІЇ ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІХ ВИДАНЬ

Леся МАКАРЕНКО,
Людмила САВЕНКОВА
Невичерпні можливості наукового пошуку

Додати коментар


Захисний код
Оновити

404 Not Found

Not Found

The requested document was not found on this server.


Web Server at vps456091.ovh.net