№1 (14) за 2014

Титул

  • Page 1
  • Page 2
  • Page 3

Редакційна колегія

ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНІ ОБРІЇ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

 

Сергій ПРОЛЕЄВ

«Суспільство знань» як антропологічна ситуація

 

Ольга ГОМІЛКО

Про універсальний діалог (Десятий світовий конгрес ISUD «Людська істота: її природа та функції», 4-9 липня 2014 року, Крайова, Румунія)

 

Виктор ПАЗЕНОК

Человек и Вселенная. К проблеме формирования личностно-мировоззренческой картины мира

 

ЛЮДИНА В ОСВІТНІХ ПРАКТИКАХ

 

Марія КУЛТАЄВА

Антропотехнічний поворот та його соціально-філософські та філософсько-освітні імплікації у теоретичних розвідках П. Слотердайка

 

Петер СЛОТЕРДАЙК

Ти мусиш змінити своє життя

 

Микола КУЗІН

Місце “природи людини” в освітніх практиках

 

ПАРАДИГМАЛЬНІ РОЗВІДКИ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ

 

Peter McLAREN, Рetar JANDRIĆ

Critical Revolutionary Pedagogy in and for the Age of the Network

 

Віктор ЗІНЧЕНКО

Неоліберальна модель глобального розвитку, критична соціальна філософія освіти і світові системні перспективи демократичної інституалізації. Частина друга. Критична теорія, соціально- філософська модель філософії освіти і перспективи демократичної інституалізації систем суспільства

 

ОСВІТНІ СТРАТЕГІЇ В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

 

Людмила ГОРБУНОВА

Транскультурна освітня стратегія в контексті викликів глобалізації

 

Iryna SIKORSKA

Multicultural Education as a Domain of the Public Policies in Visegrad Countries

 

 

ФІЛОСОФІЯ СТАТІ ТА ГЕНДЕРУ В ОСВІТНЬОМУ КОНТЕКСТІ

Ліліанна КЄЙЗІК (Lilianna KIEJZIK)

Жінки і освіта (до питання про витоки навчання жінок)

 

Тетяна МАТУСЕВИЧ

«Нерівна рівність» сучасної гендерно орієнтованої освіти: основні напрями концептуалізації та праксеологічного втілення

 

ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ І ОСВІТИ

 

Марія РОГОЖА

Етичне регулювання академічного середовища у проблемному полі академічної етики: осмислення механізмів дієвості Бухарестської декларації

 

ПЕДАГОГІКА У ФІЛОСОФСЬКИХ РЕФЛЕКСІЯХ

 

Вікторія ШАМРАЙ

Педагогіка як модерний феномен

 

Павел ВАЛЬЧАК (Paweł WALCZAK)

Шкільні простори не-зустрічі

 

Валентин МОЛОДИЧЕНКО, Ірина СТЕПАНЕНКО

Соціально-педагогічні аспекти гармонізації культурно-освітнього простору вищої школи: аналітичний огляд міжнародної науково-практичної конференції

 

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНЬОЇ ДУМКИ

 

Віктор ДОВБНЯ

Філософія освіти Г. Ващенка в контексті сучасних соціокультурних трансформацій в Україні

 

Ольга ГОНЧАРЕНКО

Ідея самопізнання у концепції особистості Степана Балея

 

В’ячеслав АРТЮХ

Як став можливим український філософський процес?

 

Наші автори

 

Вимоги до оформлення статей

 

Вихідні відомості

 

 

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

404 Not Found

Not Found

The requested document was not found on this server.


Web Server at vps456091.ovh.net