№2 (13) за 2013

 

  • Page 1
  • Page 2
  • Page 3
  • Page 4

ХХІІІ ВСЕСВІТНІЙ ФІЛОСОФСЬКИЙ КОНГРЕС «ФІЛОСОФІЯ ЯК СПОСІБ І ЗАПИТ ЖИТТЯ»

  

Ірина ПРЕДБОРСЬКА

Філософія як спосіб і запит життя: реферативно-аналітичний огляд ХХІІІ Всесвітнього філософського конгресу

 

Olga GOMILKO

‘Saving Deficiency’ as Ontology of the Humanbody

 

Olga DOLSKA

The Problem of Rationality and Reason Comprehension in Modern Education

 

Anatolij KARAS

Civil Identity as Ethical Self-Determination

 

Olena ALEKSANDROVA

Genesis of the Middle Class in Modern Ukrainian Society

 

Iryna PREDBORSKA

Matrix Effect in Social Philosophy Researches

 

ОСВІТНІ СТРАТЕГІЇ І ПРАКТИКИ

 

Інтерв’ю ЛІ БЕННІХ-БЬОРКМАН, професора кафедри політичних наук та управління Університету Уппсали (Швеція).
Розмову вів Сергій Курбатов

«Академічна свобода означає, що особисто ти визначаєш проблеми, які намагаєшся вирішити…»

 

Людмила ГОРБУНОВА

Теорія трансформативного навчання: освіта для дорослих в умовах «плинної сучасності»

 

Валентин КРИСАЧЕНКО

Теорія і практика екологічної освіти

 

Світлана ГАНАБА

Проблемне поле філософії дидактики

 

Дмитро ШЕВЧУК

Універсальний метод учителя-незнайка, або емансипація через Навчання

 

ОСВІТНІ СИСТЕМИ В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

 

Методологічний семінар

"Мультикультурна освіта: досвід США та його інтерпретації в українському контексті"

 

Олена ДЯКОВА

Українські освітньо-наукові заклади у Західній Європі як один із найважливіших чинників збереження ідентичності української діаспори

 

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

 

Віктор ЗІНЧЕНКО

Неоліберальна модель глобального розвитку, критична соціальна філософія освіти і світові системні перспективи демократичної інституалізації.

 

Володимир ВЛАСОВ

Концепція соціальної філософії освіти та генеза її вітчизняної моделі в системі сучасної глобалістики

 

ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНІ ОБРІЇ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

 

Виктор ПАЗЕНОК

Человек и Вселенная: к проблеме формирования личностно-мировоззренческой картины мира

 

Мар’яна КОЛОТИЛО

Гуманістичний потенціал новітньої парадигми освіти в реаліях сучасної антропологічної кризи

 

СУБ’ЄКТ У ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНЬОМУ ДИСКУРСІ

 

Анна МАРТЮШЕВА

Сучасні концепції автономії індивіда у контексті невизначеності освітніх орієнтирів

 

Віолета СКИРТАЧ, Олександр ПЕРІГ

Нормативність суб’єкта та проблеми освіти

 

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ

 

Евгений ДЕГТЯРЕВ

Диалектическая модель как социально-мировоззренческая основа социальной модели философии воспитания: система А.С.Макаренко в контексте кризисных явлений в педагогике

 

Людмила КРЫМЕЦ

Определяющие основания философских идей П.Д. Юркевича и К.Д. Ушинского в контексте формирования философии образования ХІХ века

 

Content

 

Наші автори

 

Our authors

 

Вимоги до оформлення статей

 

Вихідні відомості

 

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

404 Not Found

Not Found

The requested document was not found on this server.


Web Server at vps456091.ovh.net