№2 (2) за 2005

22005ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ

 

Віктор АНДРУЩЕНКО

Вища освіта в пост-Болонському просторі: спроба прогностичного аналізу

 

Сергій КЛЕПКО

Інтеграція і поліморфізм знання у вищій освіті. Частина І

 

СУЧАСНІ МЕТОДОЛОГІЇ ОСВІТИ

 

Володимир КІЗІМА

Нова освіта для нової людини

 

Людмила ГОРБУНОВА

Хаос versus порядок як контроверза мислення в кризовій культурі. Частина І

 

ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА У ФІЛОСОФСЬКИХ РЕФЛЕКСІЯХ

 

Володимир САВЕЛЬЄВ

Проблемне поле освітньої політики в Україні

 

Зореслав САМЧУК

Світоглядні азимути освітньої навігації в умовах сучасного суспільного простору України

 

ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНА АНТРОПОЛОГІЯ

 

Віталій ТАБАЧКОВСЬКИЙ

Філософсько-антропологічна рефлексія та її освітянське заломлення

 

Ірина РАДІОНОВА

Методологічні проблеми прагматистськи орієнтованої освіти: евристичний потенціал спадщини Дж. Дьюї

 

Олена ЧУЙКОВА

Свідомість як знання: феноменологічна і герменевтична інтерпретації онтологічної самості.

 

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ

 

Анатолій МЕЛЬНИК

Інтерпретація історії в українській філософсько-освітній думці ХІХ століття

 

Ольга ФРОЛОВА

Особа як об'єкт філософсько-освітнього вчення Софії Русової

 

ОСВІТНІ СТРАТЕГІЇ І ПРАКТИКИ

 

Лев ТАРАСОВ,

Тетяна ТАРАСОВА

Діалектичний характер інноваційної освітньої технології «Екологія і розвиток» («Екологія і діалектика»)

 

Ірина СЛОНЕВСЬКА

Принцип діалогізму як одна з основ гуманізації змісту літературної освіти

 

Галина ГАМРЕЦЬКА

Теоретико-методологічні засади історіософської підготовки педагога в контексті модернізації вітчизняної освіти

 

АСПІРАНТСЬКІ ШТУДІЇ

 

Наталія САВЧУК

Менталітет в контексті освітньої системи

 

Марина КЕХТЕР

Гендерна рівність: інтеграція жіночого як складової нової еволюційної парадигми.

 

Олег ЧАБАЛА

Методологічні основи розуміння освітніх процесів в епоху глобалізації

 

ПРЕЗЕНТАЦІЇ ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІХ ВИДАНЬ

 

Павло КУЛЯС

«Вища освіта України» — «Філософія освіти» — «Педагогічна освіта».

 

Микола МИХАЛЬЧЕНКО

Роздуми не тільки про освіту, але й про майбутнє України

 

Вікарія ГАЛЬПЄРІНА

Видано науковцями Інституту вищої освіти

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

 

Ірина СТЕПАНЕНКО

Освіта, вчитель, доля нації у дискурсивних формах науково-практичної конференції

 

Наталія КОЧУБЕЙ

Наука. Синергетика. Освіта.

 

Ірина ДОБРОНРАВОВА

Самоорганізація в мультикультурному просторі

 

 

 

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

404 Not Found

Not Found

The requested document was not found on this server.


Web Server at vps456091.ovh.net